Με πρωτοβουλία Γάκη ψηφίστηκε ρύθμιση για την αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δωδεκάνησο

Με παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα των εκπροσώπων αθλητικών σωματείων και ομίλων της Σορωνής Ρόδου και με διάταξη σε τροπολογία που ψηφίσθηκε στο ν/σ για τις ΔΕΥΑ, έδωσε παράταση για τρία ακόμα χρόνια στην προθεσμία για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών/διαδικασιών νομιμοποίησης έργων των ΟΤΑ – στην προκειμένη περίπτωση, αθλητικών εγκαταστάσεων - που ανεγέρθησαν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, έτσι ώστε να επέλθει καθεστώς νομιμότητας στις εκτάσεις αυτές, σύμφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η θετική για τη Δωδεκάνησο νομοθετική ρύθμιση, σε συνέχεια αντίστοιχης περσινής πρωτοβουλίας του βουλευτή και αθλητικών σωματείων της Σορωνής, θα διευκολύνει χρονικά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου φακέλου, που θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιβαλλοντική μελέτη, για να νομιμοποιηθούν και να αποδοθούν στον Δήμο Ρόδου οι εγκαταστάσεις του Άλσους του Αγίου Σουλά, οι δεξαμενές της ευρύτερης περιοχής και το Στάδιο «Ιωάννης Πρώτος», αλλά και αρκετές ακόμα παρόμοιες περιπτώσεις αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη Χώρα.

«Η κυβέρνηση, για μια ακόμα φορά, ανταποκρίθηκε με τον πιο κατάλληλο θεσμικά τρόπο στο αίτημα αθλητικών σωματείων της Δωδεκανήσου, διευκολύνοντας, με την παράταση που δόθηκε για την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών για τη νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Άγιο Σουλά στη Ρόδο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Χώρας που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στην ολοκλήρωση του σχετικού φακέλου.

Σε αυτή τη θετική εξέλιξη για τον αθλητισμό στην Περιφέρεια, θα ήθελα να σημειώσω τη συμβολή των συμπατριωτών μας Γιάννη Μαρίνου και Μιχάλη Τομάζου, που με βάση την εμπειρία των αθλητικών σωματείων της Σορωνής βοήθησαν στην τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της ρύθμισης που ψηφίστηκε.

Η ευθύνη, πλέον, μεταφέρεται στους αρμόδιους τοπικούς φορείς και στους Δήμους ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις μελέτες και τις διαδικασίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας», είπε ο βουλευτής Δωδεκανήσου.