Την Παρασκευή η απόφαση για τη διαγραφή των 32 εκατομμυρίων

Εισήγηση σύμφωνα με την οποία η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου της Ρόδου θα πρέπει να εκδώσει κατάσταση με τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα ανείσπρακτες οφειλές από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., οι οποίες σημειωτέον ανέρχονται στα 32 εκατομμύρια ευρώ, ώστε στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο να εκδώσει διαπιστωτική απόφαση για τη διαγραφή τους, έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του Σώματος την ερχόμενη Παρασκευή 4 Αυγούστου, μετά από κοινή, επείγουσα, εντολή του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου.

Συγκεκριμένα, στη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Θόδωρα Παπαγεωργίου με θέμα τη «διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.», η οποία έρχεται για έγκριση στο δ.σ., παρατίθεται καταρχήν ένα μικρό ιστορικό για το πως φθάσαμε μέχρι εδώ.

Ο δημοτικός φόρος, λοιπόν, που θεσπίστηκε το 1994 καταργήθηκε με νόμο του 2015 που προέβλεπε επίσης ότι καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται. Σύμφωνα, τώρα, με τις διατάξεις του άρθρου 57 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε αυτές τις ημέρες από τη Βουλή, στις διατάξεις προτίθενται οι λέξεις «βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

Σύμφωνα, μάλιστα, με την αιτιολογική έκθεση επί της παραπάνω διάταξης, η ρύθμιση αυτή εισάγεται προκειμένου να επιλυθούν οριστικά ζητήματα εφαρμογής που προέκυψαν μετά την κατάργηση του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Σύμφωνα με την πλειοψηφούσα άποψη του ΣτΕ η κήρυξη του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. ως ανίσχυρου έγινε επειδή κρίθηκε ότι αντισυνταγματικά επιβάλλεται μόνο υπέρ των ΟΤΑ Δωδεκανήσου και σε βάρος μόνο εκείνων που ασκούν στη Δωδεκάνησο οικονομική δραστηριότητα καθώς αφενός μεν «οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του χρόνου επιβολής του ειδικού φόρου, πενήντα περίπου χρόνια μετά την ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα είναι προφανώς διαφορετικές εκείνων που υπήρχαν κατά τα αμέσως επόμενα της ένωσης αυτής έτη και δικαιολογούσαν μία ειδική, έναντι άλλων περιοχών της χώρας με τα αυτά χαρακτηριστικά, μεταχείρισης» και αφετέρου «οι μελέτες και τα στοιχεία» που επικαλέστηκε ο Δήμος ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ για να υποστηρίξει ότι «προκύπτουν οι ιδιαίτερες συνθήκες που δικαιολογούν την επιβολή του ένδικου φόρου υπέρ μόνων των ΟΤΑ Δωδεκανήσου» είναι «ως επί το πλείστον μεταγενέστερα της επιβολής του φόρου και ούτε εκτιμήθηκαν από το νομοθέτη κατά της ψήφισης της επίμαχης διάταξη του Ν. 2214/1994, ούτε είναι δυνατόν να εκτιμηθούν το πρώτον υπό του δικαστηρίου…καθώς δεν αφορούν δεδομένα κοινής πείρας».

Επίσης, η παραπάνω συμπλήρωση των διατάξεων  ήταν απαραίτητος όρος για τη διαγραφή των βεβαιωθέντων οφειλών (ανείσπρακτων) ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και προκλήθηκε ύστερα από διαβήματα και ενέργειες του Δήμου Ρόδου αλλά και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, χωρίς αυτή τη συμπληρωματική διάταξη δεν ήταν δυνατόν η διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. αφού μέχρι τότε οι οδηγίες από το ΥΠΕΣ καθόριζαν ότι οι ανακλήσεις πράξεων εγγραφής ποσών του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, προστίμου κτλ. δεν θα γίνονται γενικά για όλους όσους είχαν βεβαιωμένες οφειλές κατά περίπτωση, κάτι που επέσειε ακόμη και κινδύνους καταλογισμών.

Έτσι, λόγω της αδυναμίας αυτής, οι ανακλήσεις βεβαιωμένων οφειλών του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και η παροχή δημοτικής ενημερότητας γίνονταν μέχρι σήμερα μόνο κατά περίπτωση όχι μέσω του δ.σ. αλλά έπειτα από δικαστική κρίση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό.

Ύστερα, λοιπόν, απ’ όλα τα παραπάνω, και καθώς πλέον με τη διάταξη του άρθρου 57 του νόμου 4483 του 2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα, συμπληρώθηκε και αποσαφηνίστηκε ότι δεν απαιτείται προηγούμενη καταβολή αιτήσεων για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. ούτε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση, εισηγούνται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, δια των αρμόδιων Τμημάτων, να εκδώσει και να διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο κατάσταση με τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα ανείσπρακτες οφειλές από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν διαγραφεί με δικαστικές αποφάσεις και πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής για τη μη άσκηση ένδικων μέσων, για ακόμη μεγαλύτερη και κατά το γράμμα ειδικής διάταξης νόμου κάλυψης ώστε στη συνέχεια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, το δ.σ. να εκδώσει διαπιστωτική απόφαση.

Αυτή θα έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4483/2017, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση-εντολή προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα αρμόδια Τμήματα αυτής, διαγραφής κάθε βεβαιωμένης ανείσπρακτης οφειλής οποιουδήποτε φορολογικού υποκειμένου που προέρχεται από τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. (κύρια οφειλή, πρόστιμα, προσαυξήσεις), σύμφωνα με τη συνημμένη και ως σώμα της παρούσας κατάσταση με τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα (ανείσπρακτες) οφειλές από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.».