Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εξασφαλίζει, μέχρι το τέλος του 2018, τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, παρατείνεται για διάστημα 15 μηνών επιπλέον, η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου», σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση, με 660.909,49 ευρώ, της λειτουργίας του εν λόγω ΒρεφονηπΙακού Σταθμού, από τις 30.09.2017 έως και τις 31.12.2018.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο σκέλος που αφορά επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στη εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, προωθώντας  την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Δήμου Ρόδου, εξυπηρετεί 30 νήπια και 12 βρέφη της ευρύτερης περιοχής Σορωνής.