ΕΟΤ: 396.000 ευρώ για συνδιαφήμιση με 10 Γερμανούς t.o’s

Ο Ελληνικός Οργανισμός ενέκρινε πρόγραμμα συνδιαφήμισης με 10 Tour Operators της Γερμανίας συνολικού ύψους 396.515 ευρώ με το ΦΠΑ για το διάστημα με περίοδο υλοποίησης ανάλογα με την περίπτωση από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο.

Η δαπάνη  του ΕΟΤ (με συμμετοχή 50% σε  κάθε πρόγραμμα) ανά Tour Operator έχει ως εξής :
1. Συνεργασία με τον Τ.Ο. Alltours
Σύνολο: 70.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
2. Συνεργασία με τον Τ.Ο. FTI
Σύνολο: 70.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
 3.Συνεργασία με τον Τ.Ο. DER Touristik Köln
Σύνολο: 70.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
4. Συνεργασία με τον Τ.Ο. Studiosus
Σύνολο: 14.706 ευρώ άνευ ΦΠΑ
5. Συνεργασία με τον Τ.Ο. Schauinsland Reisen
Σύνολο: 70.500 ευρώ άνευ ΦΠΑ
6. Συνεργασία με τον Τ.Ο. Vtours
Σύνολο: 5.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
7. Συνεργασία με τον Τ.Ο. FERIEN TOURISTIK
Σύνολο: 5.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
 8. Συνεργασία με τον Τ.Ο. GEBECO
Σύνολο: 5.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
9. Συνεργασία με τον Τ.Ο. Medina Reisen
Σύνολο: 5.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ
10. Συνεργασία με τον Τ.Ο. Attika Reisen
Σύνολο: 18.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

(Πηγή: tornosnews.gr)