Η Ρόδος χώρα παραμυθιών, σύμφωνα με Ολλανδικό περιολικό

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ

25.000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ Θ’ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ Ο ΠΑΡΡΟΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης, το Συμβούλιον του Παρροδιακού Συλλόγου “Απόλλων” Αμερικής μεταξύ άλλων συνεζήτησεν εσχάτως και το ζήτημα του Ταμείου του Κληροδοτήματος. Ελπίζεται ότι το Ταμείον Κληροδοτήματος θα συμπληρωθή μέχρι του προσεχούς Ιουλίου 1958, οπότε θα συκληθή το 31ον Συνέδριον του Συλλόγου, εις την πόλιν Χάρτφορντ του Κοννέκτικατ. Εγνώσθη επίσης ότι ποσόν 25.000 δολλαρίων, θα διατεθή υπέρ των αναγκών της Ρόδου, ήδη δε, έχει συγκεντρωθή προς τούτο ποσόν 10.000 δολλαρίων.

1.730.000 ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Συμφώνως προς στοιχεία δημοσιευθέντα εις το κυκλοφορήσαν χθες βιβλίον του Απολογισμμού της Νομαρχίας, σήμερον εις την περιφέρειαν Δωδεκανήσου η δενδροκομία καταλαμβάνει 125.250 στρέμματα επί συνόλου καλλιεργουμένης δια φυτών 675.000 στρεμμάτων, ήτοι ποσοστόν 18,55%. Ο συνολικός αριθμός των καρποφόρων δένδρων, ανέρχεται εις 1.730.000 δένδρα εκ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι η ελαία με 1.000.000 δένδρα, τα εσπεριδοειδή με 281.000, η συκή με 184.000, η αμυγδαλή με 92.000, η αχλαδέα με 35.000 και η βερυκοκκέα με 31.000. Τα διάφορα άλλα δένδρα εις μικροτέρους αριθμούς κατά είδος, συνολικώς ανέρχονται εις 106.000 δένδρα. Τα πραγματοποιηθέντα εξ άλλου έσοδα εκ της δενδροκομίας κατά το τρέχον έτος, υπολογίζονται εις 41.436.000 δραχμών, ήτοι ποσοστόν 14,32% του όλου γεωργικού εισοδήματος, δεδομένου ότι το όλον εφετεινόν εισόδημα της γεωργίας ανήλθεν εις 289.434.000 δραχμών.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΛΛ. ΟΔΗΓΩΝ
Δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίχθησαν προχθές εις Ρόδον 40 ελληνίδες οδηγοί της Νέας Σμύρνης ΑΘηνών.

Ως εγνώσθη αύται θα παραμείνουν εις την πόλιν μας επί πενθήμερον.

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ
Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα Ιούλιον προσέφεραν εις την Τράπεζα αίματος το πολύτιμον ερυθρόν υγρόν οι εξής εθελονταί αιμοδόται¨
1) Ηλίας Χαρλαύτης
2) Εμμανουήλ Μπιλιάς
3) Φωτεινή Παπαδοπούλου
4) Κωνσταντίνος Αθανασάκης, 5) Νικήτας Αντωνιάδης, 6) Σωτήριος Αντωνιάδης, 7) Νικόλαος Μανοΐλας, 8) Ιωάννης Κουλιανός, 9) Βασίλειος Κιττώφ, 10) Μαρία Γένη.
Εκ της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Ρόδου.

Η ΡΟΔΟΣ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΛΛΑΝΔΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Εις το Ολλανδικόν περιοδικόν “Νόρντολαντ Νταγκμπαντ” εδημοσιεύθη άρθρον της Ολλανδής δημοσιογράφου κας Μίντελμπηκ εις το οποίον αύτη δεν ευρίσκει λέξεις, προκειμένου να εγκωμιάση την Ελλάδα και τους κατοίκους της. Εν συνεχεία τονίζει ότι η χώρα είναι πολύ ευθύνη διά τους ξένους. Ακολούθως τονίζει ότι η Ελλάς είναι πολύ γραφική και μαγευτική και ότι υπάρχουν περιοχαί όπως η Ρόδος όπου νομίζει κανείς ότι ζη εις χώραν παραμυθιών. Καταλήγουσα η κυρία Μίντελμπηκ, εξαίρει την μόρφωσιν των ξεναγών και τα εξαιρετικά φιλόξενα έθιμα του λαού.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ως ανεκοινώθη το Υπουργείον Προνοίας, κατά το από 1ης Μαρτίου 1956 μέχρι 30ης Απριλίου χρονικόν διάστημα, επεχορήγησε 13 εν συνόλω παιδικούς σταθμούς, δια ποσού 3.016.000 δραχμών. Εις τους σταθμούς διημερεύουν 1.350 άπορα παιδιά. Επίσης επεχορηγήθησαν 24 ορφανοτροφεία. Εξ άλλου διετέθησαν τα απαραίτητα κονδύλια, δια την απρόσκοπτον λειτουργίαν των πρεβεντορίων, μεταξύ των οποίων και το της Ρόδου, ενώ διετέθη ποσόν 1.500.000 δραχμών δια την λειτουργίαν 68 παιδικών κατασκηνώσεων.