Τη δημιουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κάλυμνο ζήτησε από τον Αρχηγό του Σώματος ο Χ. Κόκκινος

Με έγγραφο αίτημά του και μεταφέροντας τις δίκαιες διεκδικήσεις του Δήμου Καλυμνίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ζητά την τοποθέτηση αξιωματικού ή υπαξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος για το συντονισμό του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καλύμνου το οποίο παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων έκτακτων αναγκών που προέρχονται από ακραία φυσικά φαινόμενα.

Τέλος στο ίδιο έγγραφο (31.7.2017 με α.π. 203) ο κ. Χ. Κόκκινος, ζητά από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Βασίλη

Καπέλιο τη δημιουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο ακριτικό νησί της Καλύμνου.