Η ΚΑΪΡ κατόρθωσε  να εξυγιανθεί με ίδιες δυνάμεις

Η ΚΑΪΡ ΑΕ κατόρθωσε να εξυγιανθεί με ίδιες δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι όποιες αιτήσεις είχαν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο να καθίσταται ουσιαστικά χωρίς χρησιμότητα για την βιωσιμότητα της εταιρίας η οποία πλέον κινείται σε τροχιά ανάπτυξης!

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του νομικού συμβούλου της εταιρείας κ. Μηνά Τσέρκη, ο οποίος δίδει διευκρινίσεις επί των προσφάτως εκδοθεισών αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σχετικά με το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων σε βάρος της εταιρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Τσέρκη αναφέρει τα εξής:

«Υπό την ιδιότητά μου ως νομικός σύμβουλος της ΚΑΙΡ ΑΕ θα ήθελα να σας καταστήσω γνωστά τα παρακάτω αναφορικά με τις προσφάτως δημοσιευθείσες απορριπτικές αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων που υπέβαλε η προηγούμενη διοίκηση της εταιρίας, για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων. Ειδικότερα:

1.- Όπως γνωρίζετε η ΚΑΙΡ, τυγχάνει μεν ανώνυμη γεωργική και βιομηχανική εταιρία με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία οίνου, καθώς και την παραγωγή ελαίων, οινοπνευματωδών ποτών, λικέρ και βερμούτ,  βασικό όμως μέτοχο της έχει την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΑΣΟ) - Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου (ΕΑΣΔ).

2.- Ήδη από την τελευταία απόφαση της ΓΣ με την οποία εξελέγη διοικητικό συμβούλιο στην εταιρία, οι διοικήσεις της ΕΑΣΔ και της θυγατρικής της εταιρίας ΚΑΙΡ, βρίσκονται σε άψογη και ιδιαιτέρως εποικοδομητική συνεργασία, συμμετέχοντας μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου, κ. Δημήτριος Γεωργαλλής, ενώ την θέση του Προέδρου του Δ.Σ.της εταιρίας κατέχει ο γνωστός οικονομολόγος κ. Αγαπητός Παπουρδάνος.

3.- Το έτος 2014, η προηγούμενη διοίκηση της εταιρίας, εν μέσω γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας, υπέβαλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αίτηση για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης καθώς και αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων. Επί της δεύτερης αιτήσεως χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ΚΑΙΡ.

Η εν λόγω προσωρινή διαταγή σαφέστατα εκδόθηκε πιθανολογώντας ο χορηγήσας αυτήν, τότε Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου, ότι πράγματι η ΚΑΙΡ θα επετύγχανε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της, όπως αναλυτικά εκτίθετο στην οικονομικό-τεχνική μελέτη βιωσιμότητας που περιλαμβανόταν στις άνω αιτήσεις της εταιρίας και οι οποίες συνετάγησαν με εντολή της τότε διοίκησης της.

4.- Στα έτη που ακολούθησαν από την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων, ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης και αίτησης για την λήψη προληπτικών μέτρων και συγκεκριμένα από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2014 έως και τον Μάρτιο 2017, οπότε και συζητήθηκαν οι αιτήσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η ΚΑΙΡ κατόρθωσε με μεθοδική και εποικοδομητική δουλειά να εισπράξει ικανοποιητικά χρηματικά ποσά που της οφείλονταν, ενώ οι πωλήσεις των προϊόντων της αυξήθηκαν ραγδαία, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ρυθμίσει τις οφειλές της προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την διαδεχθείσα την Αγροτική Τράπεζα, τραπεζική εταιρία, να τηρεί τις εν λόγω ρυθμίσεις σταθερά μέχρι σήμερα, ήτοι κατόρθωσε να εξυγιανθεί με ίδιες δυνάμεις, ώστε η έκβαση των ανωτέρω αιτήσεων να καθίσταται ουσιαστικά χωρίς χρησιμότητα για την βιωσιμότητα της εταιρίας.

5.- Ο λόγος της απόρριψης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου των αιτήσεων ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων δεν αφορούσε την μη τήρηση των δεσμεύσεων της ΚΑΙΡ για την εκ μέρους της πραγματοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που σχεδίασε, αλλά  καθαρά τυπικό λόγο και συγκεκριμένα την παράλειψη προσκόμισης βεβαίωσης οφειλών της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η λειτουργία της ΚΑΙΡ, ουδόλως επηρεάζεται από τις άνω αποφάσεις, αφού ο λόγος για τον οποίο αυτές υπεβλήθη ήδη επετεύχθη, κινούμενη πλέον η εταιρία σε τροχιά ανάπτυξης και κοιτώντας με αισιοδοξία το μέλλον, γεγονός που θα πρέπει να κάνει περήφανο όλο τον Ροδιακό λαό.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Ο Νομικός Σύμβουλος της ΚΑΙΡ ΑΕ
Μηνάς Ιωαν. Τσέρκης