«Μις Δωδεκάνησος» εξελέγη η δις Θεοδωρίου και «Μις Παραθερίστρια» η δις Ψαρρού

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΚΛΕΠΤΗΣ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συνελήφθη το παρελθόν Σάββατον ο Ηλίας Βασιλάκης ετών 19, όστις είχεν αφαιρέσει το αυτοκίνητον του Αργ. Θεοχάρη και του Διευθυντού του ΙΚΑ. Ούτος απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΩΝ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο πρόεδρος της κοινότητος Λειβαδίων Τήλου κ. Αντών. Λατζημανώλης, προς προώθησιν διαφόρων ζητημάτων της κοινότητός του, μεταξύ των οποίων και το της υδρεύσεως.


ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΟΥ “ΘΕΡΜΑΙ” ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
«Μις Δωδεκάνησος» εξελέγη η δις Θεοδωρίου και «Μις Παραθερίστρια» η δις Ψαρρού

Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείωσεν η δοθείσα την νύκτα του παρελθόντος Σαββάτου εις τον κήπον του “Θέρμαι” χοροεσπερίς της Ενώσεως Συντακτών Δωδεκανήσου, αύτη δε απετέλεσε δια την Ρόδον, το κοσμικώτερον γεγονός της εποχής.

Η χοροεσπερίς ήρχισε την 9ην εσπερινήν, προσήλθε δε η εκλεκτοτέρα μερίς της Ροδιακής κοινωνίας, ως και πολλοί παρεπιδημούντες ξένοι.

Την 10.30 νυκτερινήν ο Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Συντακτών κ. Μαρτίνης, ευχαρίστησε δι ολίγων τους παρισταμένους. Εν συνεχεία παρεχώρησε την θέσιν του εις τον κ. Μ. Χαντάν, ο οποίος ανήγγειλε το πρόγραμμα. Ακολούθως η εκλεκτή ορχήστρα του Γιώργου Καρδάμη ήρχισε το πρόγραμμά της.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την 11.30 νυκτερινήν ο κ. Χαντάς ανήγγειλε την σύνθεσιν της Επιτροπής κριτών δια την εκλογήν της “Μις Παραθεριστρίας” και της “Μις Δωδεκάνησος”. Την Επιτροπήν απετέλεσαν ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, η ζωγράφος κυρία Καλαϊτζάκη, ο ιταλός ζωγράφος κ. Ματιόλι, ο εξ Αθηνών δημοσιογράφος κ. Ακρίτας και οι εκπρόσωποι της Ενώσεως κ.κ. Β. Χατζηπαπάς, Γ. Μαρτίνης, Ν. Χατζηγεωργίου και Δ. Νιοκαστρίτης. Ακολούθως ήρχισαν οι διαγωνισμοί δια την εκλογήν της “Μις Δωδεκάνησος” και της “Μις Παραθερίστρια”.
Καθ’ ον χρόνον η Επιτροπή συνεδρίαζεν, ενεφανίσθη εις ένα πρόγραμμα τραγουδιών η εκλεκτή ρομαντζιέρα κ. Παπαδημητρίου.

ΠΟΙΑΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ
Περί την 2αν μεταμεσονύκτιον ανηγγέλθη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Συμφώνως προς την απόφασιν της Επιτροπής “Μις Δωδεκάνησος εξελέγη η δις Αλκμήνη Θεοδωρίου, με αναπληρωματικήν την δίδα Ελένην Πετρίδου. “Μις Παραθερίστρια” εξελέγη η δις Μίκα Ψαρρού με αναπληρωματικήν την δίδα Θεοφανίδου.
Αι εκλεγείσαι εκλήθησαν υπό της Επιτροπής, η οποία απένειμε προς αυτάς τας ταινίας του τίτλου των: Προσεφέρθησαν επίσης προς αυτάς δύο ωραιόταται ανθοδέσμαι εκ μέρους της Ενώσεως Συντακτών.

Εξ άλλου αύται έλαβον διάφορα δώρα, προσφερθέντα υπό των καταστημάτων Αφών Αγιακάτσικα (καρές), Αφών Καραγιάννη, Ζησιμάτου, Παπαλαζάρου, Μαμαλίγκα, Αραπούδη, Νεστορίδου, Τσ. Καραγιάννη, Φωτάκη, Τοδουλάκη, Αγγέλου, Παπανικήτα, Βαλσάμη, Αθηναϊκόν, Σακελλαρίδη, Παγκαλίδη, Δημητρίου, Ιωάννου και άλλων.

Επίσης προς την “Μις Δωδεκάνησος” προσεφέρθη ένα εισιτήριον ατμοπλοίου δια την Θεσσαλονίκην υπό του πρακτορείου “Ολύμπια Εξπρές” και ένα εισιτήριον Ρόδου-Χίου μετ’ επιστροφής υπό του πρακτορείου τουκ. Ζερβού.

Επίσης εγένετο διαγωνισμός χορού ροκ εντ ρόλλ, νικήτρια ανεδείχθη η δις Καπετανάκη, η οποία έλαβε ένα ωραιότατο βάζο του καταστήματος Βαλάκη.
Η χοροεσπερίς έληξε την 3.30 πρωινήν.

Εις αυτήν παρέστησαν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών κ. Κυριακόπουλος, ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος, ο διευθυντής του Ραδιοσταθμού κ. Βακόνδιος, πολλοί δικαστικοί κ.α.

Επίσης οι κ.κ. Φάμπας, Καλαϊτζάκης, Ερίνης, Χατζηκωνσταντής, Τριανταφύλλου, Χολέβας, Καραγιαννίδης, Κωσταρίδης, Φώκιαλης, Νικολαΐδης, Αλεξιάδης, Λαμπαδάριος, Μανωλάκης, Ζίγδης, Μπρούζος, Καρράς, Μεγεντησίδης, Στεργιόπουλος, Κοζάς, Βρούχος και άλλοι.