Έως 70 % η επιχορήγηση  σε κατοικίες, για εργασίες  εξοικονόμησης ενέργειας

Γράφει o αρχιτέκτονας μηχανικός Νικόλαος Σιφωνιός

Απλούστερη και ταχύτερη, γίνεται η διαδικασία των εγκρίσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), για το πρόγραμμα " εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ ", όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, επιλέξιμη κατοικία, είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ή και μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται για την επιλεξιμότητα, είναι τα παρακάτω:
1) Το κτίριο, να χρησιμοποιείται για κατοικία.
2) Να έχει οικοδομική άδεια.
3) Να έχει καταταχθεί, βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, σε κατ ηγορία χαμηλότερη ή ίση της " Δ ".

4) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
5) Η επιλεξιμότητα ολόκληρης της πολυκατοικίας, απαιτεί τη χρήση κατοικίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 50 %.
6) Ιδιοκτησίες, που δεν έχουν χρήση κατοικίας, δεν είναι επιλέξιμες ( π.χ. καταστήματα ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
α) Έχουν δικαίωμα κυριότητας ( πλήρους ή ψιλής ) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

β) Πληρούν εισοδηματικά κριτήρια ατομικά ή οικογενειακά, χωρισμένα σε επτά κατηγορίες και το ποσοστό επιχορήγησης, φθάνει έως και το 70 %.
Ο προϋπολογισμός ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων παρεμβάσεων, αφορούν σε α) αντικατάσταση κουφωμάτων ( πλαίσια/υαλοπίνακες ) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, β) τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος και της πιλοτής και γ) αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Οκτώβρη.