300 Ροδίτες θα μεταβούν στην Μεγαλόχαρη της Τήνου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ

Αφίκετο κατ’ αυτάς εκ Λονδίνου διά 15νθήμερον ανάπαυσιν ενταύθα ο εκεί ευδοκίμως εγκατεστημένος συμπολίτης κ. Δημήτριος Κομνηνός μετά της αξιοτ. οικογενείας του.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Εις τον τελέσαντα τους γάμους του διακεκριμένον ιατρόν-χειρουργόν κ. Μπούμπουραν, ευχόμεθα πάσαν ευτυχίαν.
Οικογένεια
ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΙΣ ΛΙΒΑΝΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΝ
Αφίκετο εις Ρόδον ο εις Βηρυττόν πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας κ. Μίντλετον, συνοδευόμενος υπό της συζύγου του. Ο Βρεττανός πρεσβευτής εις τον Λίβανον, θα παραμείνει εις την πόλιν μας μέχρι της 27ης Αυγούστου.

300 ΡΟΔΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΝ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ελήφθησαν έκτακτα μέτρα διά την ομαλήν εξυπηρέτησιν των προσκυνητών της Παναγίας της Τήνου, υπό των ακτοπλοϊκών σκαφών.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι ως υπελογίσθη αριθμός 300 περίπου Ροδίων θα μεταβή εφέτος διά την προσκύνησιν της Μεγαλόχαρης.

ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΑΙ
Δι’ εγκυκλίου του το Υπουργείον Δικαιοσύνης, κοινοποιηθείσης εις Ρόδον, συνιστά όπως εφαρμόζονται αυστηρώς αι διατάξεις του δασικού κώδικος, αι κολάζουσαι τα αδικήματα εμπρησμού. Εις την εγκύκλιον τονίζεται σχετικώς ότι οι εμπρησμοί δασικών εκτάσεων επληθύνθησαν επικινδύνως κατά τα έτη 1956-1957, απειλούν δε, εάν συνεχισθούν με τον αυτόν ρυθμόν, να αποψιλώσουν εντός ολίγων ετών, ολόκληρον την ύπαιθρον.

ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΣΣΟΙ ΤΟΥ ΒΟΛΑΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
Αύριον διά του αεροπλάνου της γραμμής αφικνείται εις Ρόδον ο κ. Α. Νικολαΐδης μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και Γεν. Γραμματεύς της ΕΛΠΑ όπως παραστή εις το Ράλλεϋ Ρόδου, που θα διεξαχθή την προσεχή Κυριακήν.
Επίσης αύριον αφικνείται ο κ. Βούλτσας ορισθείς υπό της ΕΛΠΑ οργανωτής του Ράλλεϋ της Κυριακής.

Εξάλλου εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ειδοποιούνται οι δηλώσαντες συμμετοχήν όπως μέχρι τις 8 μ.μ. της αύριον παρουσιασθούν εις τον κ. Ν. Φώκιαλην ίνα συμπληρώσουν τας δηλώσεις των και παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής των εις τον αγώνα.


Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
Χθες την πρωίαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα Ρόδου το τουριστικόν ατμόπλοιον «Σεμίραμις» με 140 ξένους περιηγητάς προερχόμενον εξ Ηρακλείου Κρήτης. Το «Σεμίραμις» απέπλευσεν εκ Ρόδου αργά την νύκτα διά Κω και Πάτμον. Εξ άλλου, ανεκοινώθη ότι την 26ην τρέχοντος, αναμένεται να καταπλεύσουν εις τα Ροδιακά ύδατα το τουριστικόν ατμόπλοιον «Αδριάτικα» με 240 άγγλους περιηγητάς.