Μη κατοικήσιμα  202 κτήρια  στην Κω

Ολοκληρώθηκαν οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι και οι αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που βρέθηκαν στο νησί από την πρώτη στιγμή.

Συγκεκριμένα από την 21η Ιουλίου έως την 6η Αυγούστου έχουν διενεργηθεί 966 συνολικά αυτοψίες και πρωτοβάθμιοι έλεγχοι.

 Από το σύνολο των αυτοψιών:
- 662  αφορούν  κατοικίες, εκ των οποίων 497 κρίθηκαν κατοικήσιμες και 165 προσωρινά μη κατοικήσιμες.

- 218 αφορούν σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 181 κρίθηκαν κατοικήσιμοι και 37 προσωρινά μη κατοικήσιμοι

- Οι υπόλοιπες 84 αυτοψίες αφορούν σε ιερούς ναούς, δημόσια κτήρια, και αποθήκες και λοιπά κτήρια.

Η διενέργεια των αυτοψιών συνεχίζεται  σε δευτεροβάθμιο επίπεδο από τα κλιμάκια των μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που βρίσκονται από την πρώτη ημέρα του σεισμού στο νησί της Κω.