Παραχωρητήρια για τα γήπεδα εκδίδει ο ΔΟΠΑΡ

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση παραχωρητηρίων χρήσης των γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, ενημερώνει τα σωματεία ο ΔΟΠΑΡ.

Οι σύλλογοι οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του Οργανισμού τα παρακάτω:
1. Αίτημα για παραχωρητήριο
2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ.
3. Φωτοτυπία της πρώτης και τελευταίας σελίδας του καταστατικού του συλλόγου
4. Κατάσταση αθλουμένων μελών συλλόγου
5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου (Άρθρο 6 παρ.1 Κ.Λ.Α.Ε. του  Δ.Ο.Π.Α.Ρ., θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής )

Οι παράγοντες των σωματείων μπορούν να προμηθευτούν τα τυποποιημένα έντυπα μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.rhodes.gr/?page_id=14702

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αθλητισμού του ΔΟΠΑΡ (τηλ. 2241027427- φαξ 2241037149), στον Βαγγέλη Χατζηαντωνίου (6932454303), καθώς και στον αρμόδιο προϊστάμενο Μιχάλη Χαρίτο (6944429654).