ΕΠΣΔ προς σωματεία: «Νοιαστείτε για τις άδειες»

Να μεριμνήσουν, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου, για την έκδοση άδειας λειτουργίας και καταλληλότητας του γηπέδου που θα χρησιμοποιούν στις διοργανώσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου, καλεί τα σωματεία η ΕΠΣΔ, υπενθυμίζοντας πως οι χρονικές προθεσμίες είναι συγκεκριμένες και το νομικό πλαίσιο αυστηρό:

«Ενημερώνουμε τα Σωματεία της Δύναμης μας ότι, σε συνεργασία με το Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άδεια λειτουργίας και καταλληλότητας της έδρας τους.

Ο Νόμος είναι σε ισχύ και καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής είναι η 29/9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των όσων προβλέπει ο Νόμος, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και χρηματικό πρόστιμο έως 50.000€ τόσο για τον ιδιοκτήτη, όσο και για το γηπεδούχο σωματείο.

Σχετική  ενημερωτική επιστολή είχε σταλεί σε όλους τους Δήμους του Νομού μας, από την ΕΠΣΔ με αρ. πρωτ: 798/23.6.2017 και ακολούθησε η αποστολή του Νόμου (ΦΕΚ) με αρ. πρωτ: 812/5.7.2017».