Πρόστιμο 15.500 ευρώ από την Περιφέρεια

Πρόστιμο ύψους 15.500 ευρώ επέβαλε το τμήμα βιομηχανίας ενέργειας και φυσικών πόρων Δωδεκανήσου σε μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και λιπαντικών στη Ρόδο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι αρμόδιες υπηρεσίες σε αυτοψία που διενήργησαν τον Οκτώβριο του 2015 στις εγκαταστάσεις της, διαπίστωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κτιριακές επεκτάσεις και συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν υπόστεγα στέγαστρα και διάφορα κτίσματα ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν και περιβαλλοντικές παραβάσεις σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση επικίνδυνων και μη αποβλήτων.

Αν μέσα στο χρονικό περιθώριο που προβλέπει ο νόμος οι ιδιοκτήτες δεν προβούν στην έκδοση αδειών τότε οι υπηρεσίες θα προβούν σε προσωρινή ολική διακοπή της λειτουργίας της μονάδας.