Σαν τη Ρόδο πουθενά!

Κι άλλα νησιά κι άλλες περιοχές, μπορεί να περηφανεύονται για τις ομορφιές τους, αλλά σαν τη Ρόδο πουθενά!

Αυτός ο συνδυασμός της ομορφιάς, δεν υπάρχει όσο και να προσπαθούμε να τον αλλοιώσουμε!

Ας σκεφτούμε πάντως, ότι αυτές τις ομορφιές θα πρέπει να τις κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές.                                

(φωτογρ. Φ.Φιλίππου)