Νέο τοπικό συμβούλιο  στους απόστρατους του Στρατού

Κατόπιν απόφασης (288/28/12-07-2017) του ΔΣ της Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αποφασίστηκε ο διορισμός του νέου Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Δωδεκανήσου-Ρόδου από 10 Αυγούστου 2017 όπως παρακάτω:

α. Πρόεδρος
Ταξχος ε.α Χατζηχαραλάμπους Κλεόβουλος

β. Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α Πασχάλης Πέτρος

γ. Υπτγος (τ.Χωρ/κης) ε.α. Λέκκας Γεώργιος, Μέλος

δ. Υπλγος (ΠΒ)  ε.α  Διαμαντής Κων/νος, Μέλος

3. Το νέο ΤΣ του Παραρτήματος καλεί τα μέλη του να στηρίξουν την προσπάθεια του για την επίτευξη των παρακάτω:

(α) Την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους.

(β) Την επιμέλεια των συμφερόντων και την παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της .

(γ) Την παροχή οικονομικής βοήθειας και τη στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά μελών, κατά περίπτωση και αναλόγως των δυνατοτήτων.

(δ) Την βράβευση με οικονομική ενίσχυση των τέκνων των μελών που επιτυγχάνουν άριστες επιδόσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

(ε) Την μέριμνα για διατήρηση της κοινωνικής θέσεως των μελών.

(στ) Την διατήρηση του εθνικού φρονήματος των μελών και την συνέχιση της προσφοράς προς την πατρίδα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

4. Απευθύνουμε χαιρετισμό και ευελπιστούμε για την αγαστή συνεργασία με τις τοπικές Θρησκευτικές, Περιφερειακές, Βουλευτικές ,Δημοτικές  αρχές και την 95 ΑΔΤΕ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

5. Επιθυμούμε  επίσης την συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και με τους λοιπούς Συλλόγους, Συνδέσμους και Σωματεία της Περιοχής Ευθύνης μας.

6.  Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στους διορισθέντες  στα νέα ΤΣ των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Για το ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Δωδεκανήσου / Ρόδου
Ταξχος ε.α Χατζηχαραλάμπους
Κλεόβουλος
Πρόεδρος ΤΣ / ΕΑΑΣ
Δωδεκανήσου/Ρόδου