Γερμανός διέσχισε 2.500 χλμ. για να βρει τον τάφο του αδερφού του στη Ρόδο

ΕΝΑΣ ΝΕΑΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΕΡΑΣΕ 2.500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΝΑ ΒΡΗ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ
Δεκαπέντε λεπτά ήσαν αρκετά προχθές διά να ξεφύγωμεν από τις καθημερινές σκοτούρες και να ενθυμηθούμε το παρελθόν, τον Β’ παγκόσμιον πόλεμο.

Ήλθαν και πέρασαν σαν κινηματογραφική ταινία από το νού μας οι εποποιΐες του Ελ Αλαμέιν, της Αλβανίας, του Ρίμινι, του Μυστικού πολέμου και γενικά της κατοχής. Αιτία της αναπολήσεως του παρελθόντος ήτο εις Γερμανός ηλικίας 25 περίπου ετών.

Τον Γερμανόν αυτόν τον συναντήσαμε τυχαίως εις την οδό Σωκράτους, εις Παλαιάν Αγοράν.

Μα ζήτησε πληροφορίας εάν γνωρίζωμεν που ευρίσκεται το Γερμανικόν Νεκροταφείον.

Με δακρυσμένα μάτια ο νεαρός Γερμανός μας διηγήθη -φυσικά διά διερμηνέως- μίαν ιστορίαν που ομοιάζει με παραμύθι.


Η οικογένειά μου είναι εγκατεστημένη στο Βερολίνον από 25ετίας. Το 1939 εγένετο Γενική Επιστράτευσις. Μαζί με τους νεαρούς πήραν και τον αδελφό μου Χανς. Εμένα δεν με επιστράτευσαν διότι ήμουν μικρός.

Ο Χανς πολέμησε εις την Ελλάδα εις την αεροπορία του τρελλού Χίτλερ. Το 1943 ήλθε εις την οικογένειά μας γράμμα εις το οποίον έγραφεν ότι ο αδελφός μου εφονεύθη μαχόμενος υπέρ πατρίδος, εις Ρόδον.

Πέρασαν 14 έτη από τότε. Εκείνη την εποχή τα οικονομικά δεν μας επέτρεπαν να φύγωμεν έξω από τα σύντορα της Γερμανίας. Η πείνα και η δυστυχία εμάστιζε τον τόπο μας.

Και προ 40 ημερών ξεκίνησα, διέσχισα 2.500 χιλιόμετρα, άλλοτε με σιδηρόδρομο, άλλοτε με τα πόδια και με πλοία διά να έλθω εις την πόλιν σας και να εύρω τον τάφο του αδελφού μου που σκοτώθηκε στον πόλεμο.
Το ωχρό πρόσωπο και τα δάκρυα του συνομιλητού μας, μας έκαναν να ξεχάσωμεν το παρελθόν και κατασυγκινημένοι προσεφέρθημεν να του παράσχωμεν τας πληροφορίας που ζητούσε.

Του εξηγήσαμε ότι το Γερμανικόν Νεκροταφείον ευρίσκεται πλησίον της Καμείρου Σκάλας.
Κατενθουσιασμένος ευχαρίστησε, κι εμείς του ηυχήθημεν να βρη τον τάφον του αδελφού του, που ποιός ξέρει αν βρίσκεται στην Κάμειρο ή είναι θαμμένος σε καμμίαν άγνωστη περιοχή, χωρίς σταυρό, έρημος και καταφρονημένος.

Κ.Τ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ

Αφίκετο εις την πόλιν μας δι’ ολιγοήμερον ανάπαυσιν ο εκλεκτός λαογράφος κ. Βασίλειος Μοσχόβης.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τον αγαπητόν μου φίλον και εκλεκτόν και συμπαθέστατον  ποδοσφαιριστήν του “Διαγόρα” Μάρκον Παπαδιόν, αρραβωνισθέντα με την καλλίμορφον δίδα Μαρίτσα Ανδαλλή, εύχομαι καλορίζικον τον αρραβώνα και γρήγορα στέφανα.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Σήμερον την πρωίαν υπό της Εργατικής Εστίας διοργανούται εκδρομή εις Προφήτην Ηλίαν εις την οποίαν θα μετάσχουν άνω των 130 ησφαλισμένων. Ως εγνώσθη μέχρι της σήμερον εκόπησαν 1300 περίπου εισιτήρια δι΄ εκδρομάς και 1000 περίπου διά κινηματογράφους.