Τι να πρωτοκάνει κι η... Παναγιά μας;

Τι να πρωτοκάνει πια η Παναγιά μας και πού να πρωτοβάλει το χέρι της;

Μεγάλη η Χάρη της, αλλά...

Φωτιές να σβήσει;

Νερό να φέρει να μην διψάσουμε;

Τους άρχοντες μας να μονιάσει;

Τους υπουργούς και τους βουλευτές μας να φωτίσει, πριν μας... φωτίσουν αυτοί για τα καλά;

Μιχ.Μ.