Μέχρι τον Νοέμβριο οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στα Δωδεκάνησα

Το Νοέμβριο θα λήξει τελικά η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων που αφορούν τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς τους οποίους κήρυξε η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου για την περιοχή της Δωδεκανήσου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση τεχνικών έργων Δωδεκανήσου λόγω της διαδικασίας και κυρίως λόγω του ότι δε συστάθηκε η κριτική επιτροπή, οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρατείνονται, για το παγκάκι, το φωτιστικό, το καλάθι απορριμμάτων, τη στάση, και τον εξοπλισμό των παραλιών.

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση αναφέρει τα εξής:  
“Σχετικά με τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών με τίτλους:
1. “Σχεδιασμός πρότυπου καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.

2. “Σχεδιασμός πρότυπου φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Δωδεκανήσου”.

3. “Σχεδιασμός πρότυπου καλάθου απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.

4. “Σχεδιασμός πρότυπης στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.

5. “Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτηρίου, αποδυτηρίων, πύργο ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου” και
λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία διεξαγωγής και υποστήριξής τους, και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν η σύσταση της κριτικής επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι, οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των προτάσεων των ανωτέρω διαγωνισμών μεταφέρονται για:

- τη 10η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, για το πρώτο,
- τη 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη, για το δεύτερο,
- τη 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, για τον τρίτο,
- την 21η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη για τον τέταρτο και
- την 24η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, για τον πέμπτο διαγωνισμό”.