Αποτεφρώθηκαν 12 στρέμματα θάμνων στα Τριάντα

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον δια του αεροπλάνου της γραμμής ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Ο κ. Κωτιάδης εδέχθη χθες εις το Λιμεναρχείον, την πρωΐαν δε της αύριον θα δεχθή εις το Νομαρχιακόν μέγαρον. Ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, θα αναχωρήση επιστρέφων αεροπορικώς εις Αθήνας το απόγευμα της αύριον.

“ΜΙΚΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ” ΔΙΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα εντός των ημερών υπό του Δήμου θα εκδοθή το πρόγραμμα των εορτών του αθλητικού δεκαπενθημέρου το οποίον θα λάβη χώραν εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου. Ως εγνώσθη αντιπροσωπεία θα μεταβή εις Ολυμπίαν όπου θα παραλάβη δένδρον ελαίας δια να το φυτεύση εν επισήμω τελετή εις την Ακρόπολιν της Λίνδου, θα επακολουθήση λαμπαδηφορία από Λίνδου εις Ρόδον, όπου θα μεταφερθή εις το Εθνικόν Στάδιον το Ολυμπιακόν Φως εν συνεχεία δε θα λάβη χώραν η επίσημος κήρυξις των αγώνων της περιόδου 1957-1956.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ
Σήμερον την 4ην απογευματινήν θα συνεχισθούν και θα λήξουν οι 3οι Μεταπολεμικοί Πανελλήνιοι αγώνες Ποδηλασίας. Το σημερινόν πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα, ήτοι πορ-σουΐτ ατομικόν και πορ-σουΐτ ομαδικόν. Μετά την διεξαγωγήν των ως άνω αγωνισμάτων θα λάβη χώραν η απονομή των επάθλων εις τους νικητάς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΝΗΣΟΥΣ
Ως εγνώσθη το πρώτον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα αρχίση την περιοδείαν του εις τας λοιπάς νήσους της Επαρχίας του.

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Δι’ αποφάσεως του υπουργείου Εμπορίου το ποσοστόν κέρδους των πρακτόρων πετρελαιοειδών περιοχής Δωδεκανήσου ορίζεται εις 2%.

ΟΙ ΕΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως χθες την μεσημβρίαν ελήφθη επιστολή των Ελλήνων των διαμενόντων εις Αιθιοπίαν εις την οποίαν αναφέρεται ότι απεστάλη επιταγή εκ 1120 Αιθιοπικών δολλαρίων ως δωρεά δια τον Ανδριάντα του Αλεξάνδρου Διάκου.

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΑΧΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Δια της υπ’ αριθμόν 17 Αγορανομικής Διατάξεως του κ. Νομάρχου της 16ης Αυγούστου 1957 επεξετάσθη η ισχύς της υπ’ αριθμόν 6 του 1955 Αγορανομικής Διατάξεως της τέως Γενικής Διοικήσεως περί απαγορεύσεως μεταφοράς ζαχαρέως και καφέ καθ’ άπασαν την περιφέρειαν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καλύμνου.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΓΚ/ΣΙΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Ως ανεκοινώθηκε από της αύριον αρχίζει η συγκέντρωσις των σταφυλών, εις την ΚΑΪΡ.
Πρώτοι θα προσκομίσουν σταφυλάς οι παραγωγοί Γενναδίου, Αρχαγγέλου, Λίνδου και Ασκληπειού.

ΑΠΕΤΕΦΡΩΘΗΣΑΝ 12 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ 3 ΚΥΨΕΛΑΙ
Προχθές και περί ώραν 5μ.μ. εξερράγη πυρκαϊά εις την θέσιν Μάντρα Βουαζή, περιφερείας Κανδηλί της Κοινότητος Τριάντα, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν θαμνώδης έκτασις 12 περίπου στρεμμάτων και 3 κυψέλαι μελισσών, ανήκουσαι εις τον Σάββαν Χατζηαντωνίου, κάτοικον Τριάντα, αξίας κατά δήλωσιν τούτου, 12000 δραχμών. Το πυρ κατεσβέσθη υπό οργάνων του Σταθμού Τριάντα, Αγροφυλακής και ιδιωτών, κατοίκων χωρίου Τριάντα, ως και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Τα αίτια μέχρι της στιγμής δεν διεκριβώθησαν πιθανόν τούτο να προήλθεν εξ ανημμένου σιγαρέττου, ριφθέντος παρ’ αγνώστου.
Υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας ενεργούνται τα δέοντα.