«Κλειδώνει» σήμερα η Α’ κατηγορία

Σήμερα στις 2 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Blue Star Ferries αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.

  Μαζί με τη δήλωσή τους και το παράβολο των 80 ευρώ, τα σωματεία οφείλουν να καταθέσουν στην ΕΠΣΔ τα παρακάτω: 

 1. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του σωματείου/ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.

 2. Βεβαίωση της ΕΠΣΔ περί μη οφειλής τους (Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 7 του ΚΑΠ και 33 & 34του Π.Κ.).

3. Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και τυχόν τροποποίηση ως προς τους εκπροσώπους που δεσμεύουν το σωματείο, το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής συνέλευσης, θεωρημένα από την περιφέρεια γραφείο τμήμα αθλητισμού (Απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ 69/31.07.2017).

4. Ονοματεπώνυμο διπλωματούχου προπονητή και φωτοαντίγραφο της κάρτας τριετίας ΕΠΟ σε ισχύ. (Απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ 69/31.07.2017).

5. Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου (τακτικού και εναλλακτικού).

 Χωρίς τα παραπάνω, οι δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 Υπενθυμίζεται, πως το νέο πρωτάθλημα ξεκινάει το σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία Φοίβος, ΔΙ.ΑΣ. Κλεάνθης, Κλεόβουλος, Αστέρας Παστίδας, Άρης, Διαγόρας Βατίου, Δόξα Ψίνθου, Ποσειδών Καρπάθου, ΑΕΡΑ, Ηρακλής Μαριτσών, Δόξα Καρδάμαινας, Απόλλων Καλυθιών, Κατταβιά , Νικαγόρας και Διγενής.