Στη Ρόδο η σταρ του Χόλιγουντ Μερλ Όμπερον και ο Βαρώνος Αλαίν ντε Ρότσιλντ

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Κατά τας απογευματινάς ώρας, χθες ανεχώρησε δια του αεροπλάνου της γραμμής επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Ε.Ν. κ. Κωτιάδης. Προχθές το απόγευμα ο κ. Υπουργός περιώδευσεν εις διαφόρους κοινότητας της νήσου, χθες δε την πρωΐαν εδέχθη εις το Νομαρχιακόν μέγαρον επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε διάφορα ζητήματα. Μεταξύ άλλων ο κ. Υπουργός εδέχθη τον πρόεδρον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρην, το νέον Προεδρείον της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου και τους προέδρους των κοινοτήτων Λάρδου, Αρνίθας και Ιστρίου, ακούσας και εξετάσας τα αιτήματά των.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΣΤΑΡ ΜΕΡ ΟΜΠΕΡΟΝ ΚΑΙ Η “ΣΑΪΤΑ” ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ
Ως εγνώσθη, κατά το πρώτον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αφισθή εις Ρόδον η ηθοποιός του αμερικανικού κινηματογράφου Μερλ Όμπερον, συνοδευομένη υπό του συζύγου της κ. Μπρούνο, πιθανώς δε και υπό άλλων ηθοποιών. Η γνωστή ηθοποιός επιβαίνη του θαλαμηγού της “Ιτάλια”, η οποία θα καταπλεύση προερχομένη εκ Κρήτης. Εξ άλλου, ενωρίτερον αναμένεται η θαλαμηγός “Σαΐτα” του βαρώνου Αλαίν ντε Ρότσιλντ, η οποία τώρα ευρίσκεται εις τας Κυκλάδας.

“ΔΙΑΓΟΡΑΣ” ΚΑΙ “ΔΩΡΙΕΥΣ” ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ
Την 10.15 πρωϊνήν προχθές εις την Κεντρικήν αποβάθραν του λιμένος Μανδρακίου, εγένοντο τα εγκαίνια των δύο αποβατικών σκαφών του Δήμου Ρόδου, τα οποία κατασκευάσθησαν δια την εξυπηρέτησιν των μεγάλων τουριστικών ατμοπλοίων. Το “βάπτισμα” των σκαφών εγένετο δια φιαλών καμπανίτου, αι οποίαι εθραύσθησαν επί της πρώρας αυτών υπό των Υπουργών κ.κ. Θεοτόκη και Κωτιάδη, ωνομάσθησαν δε “Διαγόρας” και “Δωριεύς”. Εις την τελετήν, εκτός των υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Γεωργίας και του τελέσαντος τον Αγιασμόν Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, παρέστησαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, εκπρόσωποι των λοιπών αρχών και πλήθος κόσμου. Μετά την τελετήν τα αποβατικά επραγματοποίησαν συνεχώς μέχρι του απογεύματος θαλασσίους περιπάτους μέχρι των Πηγών Καλλιθέας, μεταφέροντα δωρεάν το κοινόν. Ταύτα έχουν θέσεις δι’ 70 καθημένους και 30 ορθίους, κατεσκευάσθησαν δε υπό του ναυπηγού κ. Πέτρου Χαλκίτη.

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Εις το Γραφείον του κ. Νομομηχανικού έλαβεν χώραν δημοπρασία δια το έργον υδρεύσεως του αερολιμένος Μαριτσών, προϋπολογισθείσης δαπάνης 268.000 δρχ.
Μειοδότης ανεδείχθη ο κ. Γ. Καφετζιδάκης.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΟΤΤΕΡΩΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις Ρόδον το κόττερον “Τεντάρα”, προερχόμενον εκ Κω με Ελβετούς περιηγητάς, ως και το ιταλικόν “Φόντι” προερχόμενον εκ Κω με Ελβετούς περιηγητάς, ως και το ιταλικόν “Φόντι” προερχόμενον εκ Ρίμινι, ενώ απέπλευσε δια Κέρκυραν, το ιταλικόν “Μαρία Στέλλα” το οποίον είχε καταπλεύσει προ ημερών.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
Αύριον δια του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρούν εις Κέρκυραν 31 πρόσκοποι της Τοπικής Εφορείας Ρόδου, οι οποίοι θα εγκαταστήσουν καταυλισμόν εις εξοχικήν τοποθεσία της νήσου. Οι Ρόδιοι πρόσκοποι θα παραμείνουν εις Κέρκυραν επί 15νθήμερον.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ Χ.Ε.Ν.
Σήμερον το εσπέρας θα δοθή εις το εξοχικόν κέντρον “Ροδίνι” ο προαγγελθείς χορός υπέρ της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Ρόδου, με πλουσιώτατον πρόγραμμα και δώρα.
Εις τον χορόν εκλήθησαν να παραστούν και αι αρχαί.