Ας γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό μας σύστημα

Του Γεωργίου Β.  Παπαγεωργίου

Για να αποδώσουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εισπρακτικά μέτρα, απαιτείται νέο μόνιμο δίκαιο φορολογικό σύστημα εμπέδωσης της φορολογικής συνείδησης όλων μας, άλλως απλώς θα αυξάνεται το προς το Δημόσιο χρέος.

Κανείς δεν διαφωνεί, αφού η σύγχρονη επιστήμη μπορεί και οι ανάγκες το απαιτούν, να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλήρες πληροφοριακό σύστημα που θα ελέγχει όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου και τις δυνατότητες που έχει για την πληρωμή των ήδη βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων φόρων και θα προχωρά σε αυτόματους συμψηφισμούς και στο τέλος αν χρειασθεί, θα ξεκινά τις διαδικασίες της πιο οδυνηρής μορφής παρέμβασης και απαίτησης, τις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων.

Γνωρίζω ότι σε προηγμένες φορολογικά χώρες οι οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο είναι ελάχιστες ή και μηδενικές γιατί εκεί εφαρμόζεται ένα εθνικό μόνιμο δίκαιο φορολογικό σύστημα, που το γνωρίζει πολύ καλά ο κάθε πολίτης και δεν αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός Οικονομικών γιατί είναι συνταγματικά καθιερωμένο, όπως είναι οι Νόμοι και το σύστημα που αφορούν την Παιδεία, την Υγεία, την Δικαιοσύνη.

Στις χώρες αυτές δεν έχουμε φαινόμενα μέσα από τα οποία το Κράτος ανατρέχει χρόνια πίσω, ακόμη και δέκα για να ζητά ακόμη και αποβιώσαντες ή επιχειρήσεις που έκλεισαν γιατί δεν μπόρεσαν να σταθούν στην αγορά και να τους ζητά να πληρώσουν φόρους για τις τότε οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, ο φορολογούμενος αν χρειασθεί, ελέγχεται το ίδιο έτος της φορολογικής περιόδου, για να μπορεί να σταθεί όρθιος, λειτουργικός και να πληρώσει για έσοδα που πιθανόν να απέκρυψε και βέβαια τα έχει.

Η αναδρομικότητα είναι μια πάγια τακτική των Ελληνικών κυβερνήσεων και δείχνει ακριβώς τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού γενικότερα, και που προκειμένου να τις καλύψει αλλά και να καλύψει ευθύνες προσώπων, θεσμών και υπηρεσιών, προσφεύγει στην αναδρομική ισχύ εκδιδομένων νόμων και υπουργικών Αποφάσεων, και ζητά από τον πολίτη, απαιτεί και ζητά εξηγήσεις και διεκρινήσεις για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του παρελθόντος, που σημαίνει ότι, ο κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει ένα τεράστιο Αρχείο, και νομική και φορολογική στήριξη.

Στην Ελλάδα μας, η κάθε κυβέρνηση εκδίδει νέους νόμους, όμως δεν καταργεί τους προηγούμενους αλλά και ούτε τους κωδικοποιεί, για να μπορέσει απρόσκοπτα να λειτουργήσει, να τους γνωρίζει κατά το δυνατόν ο πολίτης, ο οποίος καλείται, οφείλει να τους σέβεται και να τους εφαρμόζει και δεν του συγχωρείται σε καμία περίπτωση η άγνοια νόμου που ίσως χρειασθεί δικαιολογημένα να επικαλεσθεί, το ίδιο συμβαίνει κάθε φορά και με τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.