Όντως δήμαρχε χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, αλλά... με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα!

• Όντως δήμαρχε χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, αλλά... με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα!

• Και οι προκάτοχοί σας είχαν επιχειρήσει να βρουν λύσεις, αλλά μάλλον χειρότερα τα έκαναν.

• Το έχουμε ξαναγράψει βέβαια ότι, υπάρχουν λύσεις. Μόνο που χρειάζεται να... σπάσουν αυγά και εκεί είναι που κάνουν πίσω οι δημοτικοί άρχοντες.

• Επειδή, όμως, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και με όποιο κόστος κύριε δήμαρχε!

Ο κακός