Ξεκίνησε η καταπολέμηση της ασθένειας των ιβίσκων στην Ρόδο

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με την εταιρεία Bio-insecta ξεκίνησε την εξαπόλυση αρπακτικών εντόμων για τη βιολογική καταπολέμηση του ψευδόκοκκου Maconellicoccus hirsutus,  κοινώς βαμβακάδα. Tα αρπακτικά είδη τα οποία εξαπολύονται είναι το Cryptolaemus montrouzieri & Nephus includes. Tα δύο αυτά   είδη χρησιμοποιούνται  συνδυαστικά ανάλογα με τα επίπεδα προσβολής που υπάρχουν.

Οι εξαπολύσεις  γίνονται σε ογδόντα (80) χώρους πρασίνου στην πόλη της Ρόδου σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιακών παραγόντων της υπηρεσίας. Οι δημότες πρέπει να αποφεύγουν τους χημικούς ψεκασμούς στους κήπους τους για να μπορέσουν τα αρπακτικά είδη να επιβιώσουν και να εξαπλωθούν σε όλα τα σημεία προσβολής.