Φλας στο παρελθόν

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ”
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΡΕΜΠΑΚΟΣ ΗΥΧΗΘΗ ΟΠΩΣ Ο κ. ΑΡΙΣΤ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΝΑΛΑΒΗ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕΚΑΔΕΣ ΡΟΔΙΟΙ ΕΛΑΒΟΝ ΤΟ “ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ”

Προχθές την πρωΐαν εις το αεροδρόμιον Μαριτσών εγένετο η προαναγγελθείσα εορτή της “Ολυμπιακής Αεροπορίας”, κατά την διάρκεια της οποίας εκατοντάδες Ροδίων παρηκολούθησαν τας πτήσεις ημιώρου διαρκείας των αεροπλάνων της Εταιρείας, των οποίων επέβαινον Ρόδιοι πάσης ηλικίας, λαμβάνοντες το “βάπτισμα του αέρος”.

Αι πτήσεις εσυνεχίσθησαν μέχρι των πρώτων απογευματινών ωρών, άνω των διακοσίων δε προσώπων, επέβησαν δια πρώτην φοράν αεροπλάνου, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου επαιάνιζε διάφορα εμβατήρια, ψυχαγωγούσα τους εις την περιοχή αερολιμένος καθημένους πολίτας.


Εις την εορτήν παρέστη ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, εκπρόσωποι των δικαστικών και των λοιπών αρχών, της πόλεως, ως και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της “Ολυμπιακής Αεροπορίας” κ. Βαλαβανίδης.

Εις ομιλίαν του ο κ. Βαλαβανίδης ανέπτυξε τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει η “Ολυμπιακή Αεροπορία”, τονίσας ότι φιλοδοξία της Εταιρείας είναι η χρησιμοποίησις του αεροπλάνου ως συγκοινωνιακού μέσου, υφ’ όλων ανεξαιρέτως των τάξεων.

Ομιλήσας εν συνεχεία ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, εξέφρασε την ευχήν όπως ο μεγαλοεφοπλιστής κ. Ωνάσης, ο οποίος κατέκτησε τας θαλάσσας και τοςυ αιθέρας αναλάβη και την τουριστικήν αξιοποίησιν της Ρόδου.
Ακολούθως ωμίλησεν ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ευχηθείς επιτυχίαν εις τον κ. Ωνάσην, του οποίου το δαιμόνιον μετέφερε την ελληνικήν σημαίαν εις τα πέρατα των θαλασσών και εις τον ουρανόν.
Η εορτή έληξεν με την απονομήν αναμνηστικών διπλωμάτων εις άπαντας τους λαβόντας το βάπτισμα του αέρος.

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΗΥΞΗΘΗ ΚΑΤΑ 40% ΕΦΕΤΟΣ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΣΙΣ
Η τουριστική κίνησις της Ρόδου εμφανίζεται ηυξημένη κατά 40% εφέτος, εν συγκρίσει προς την κίνησιν παρελθόντων ετών. Τούτο ανεκοίνωσεν η διευθύντρια του Τοπικού Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ.α Σισμάνη, η οποία προσέθεσεν ότι παρετηρήθη σημαντική αύξησις εις τον τομέα του Εξωτερικού Τουρισμού, ενώ αντιθέτως παρετηρήθη κάμψις εις τον εσωτερικόν τουρισμόν. Οι ξένοι τουρίσται είναι κατά το πλείστον Γερμανοί, Ελβετοί, Γάλλοι, Αμερικανοί και Ιταλοί.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ

Στην Αικατερίνη Σταματίου Καλαφατά το γένος Νικολάου Μανίσκα που έτεκεν χαριτωμένο αγοράκι, τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Οικογένεια
ΝΙΚ. ΜΑΝΙΣΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Ερανική Επιτροπή του Ι. Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Κοσκινού, καθήκον της θεωρεί όπως και δημοσίως ευχαριστήση τους εν Αμερική Κοσκινιάτας τους προσφέροντας δια την επισκευήν του Ι. Ναού της ημετέρας Κοινότητος της έναντι εκάστου αναγραφόμενα ποσά.

Γεώργιςο Λουτσιός δολλ. 100, Μιχαήλ Πιχιού 50, Στ. Λουτσιός 50, Γεώργιος Δ. Πιχιού 25, Βασίλειος Δημ. Μαχραμάς 25, Φώτιος Α. Κουπιάρης 20, Στέργος Ηλιάδης 20, Νικόλαος Χρ. Πιχιού 20, Γεώργιος Φιλ. Μπάρδου 20, Μιχαήλ Κ. Μαντάλης 15, Βασίλειος Δράκος 10, Μιλτιάδης Μαντάλης 10, Δημήτριος Μ. Μαχραμάς 10, Βασίλειος Μιχελής 10, Κώστας Σημ. Σκουλούκας 10, Χρήστος Δημ. Πιχιού 10, Μιχαήλ Σουλάκης 10, Αντώνιος Προεστάκης 10, Νικόλαος Ι. Αχιολάς 10, Ελένη Β. Μιχαλή 5, Χρήστος Ν. Πιχιού 5, Σάββας Μαχραμάς 5, Βασίλειος Μουστάκας 5, Στέργος Λεμονάκης 40, Αδελφοί Κοκκάλη 50. Σύνολον 545 δολλάρια.