Απόφαση για ξενοδοχειακή εταιρεία  σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ρεμάτων

Μία περίπτωση με ρέματα που επιθυμούσε να εξαγοράσει μία ξενοδοχειακή εταιρεία ("C.Μ.Ε.Ξ.Τ.Κ.Δ. Α.Ε.") στην Κω εκλήθη να διαλευκάνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως προς τα αρμόδια όργανα για τον αποχαρακτηρισμό ή μη των ρεμάτων.

 Η εν λόγω υπόθεση με την απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ελήφθη το 2016 αλλά αναρτήθηκε πρόσφατα στη Διαύγεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί Οδηγό και γι΄ άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν στα Δωδεκάνησα. Την σχετική ερώτηση απηύθυνε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα Α. Η ερώτηση με τρία σκέλη είχε ως εξής:

1) ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον αποχαρακτηρισμό ρεμάτων – χειμάρρων στα Δωδεκάνησα,

2) ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για να πιστοποιήσει εάν ένα ρέμα έχει χάσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του και με ποια διαδικασία,

3) εάν αποχαρακτηρίζονται μόνο τα ρέματα, τα οποία έχουν καταστεί ανενεργά από φυσικά αίτια ή από πάσης φύσεως αίτια (μετά από νόμιμο τεχνικό έργο ή και κατασκευή χωρίς άδεια).

Η Α’ Τακτική Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε, ομοφώνως, ως εξής:
α) Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της διαπιστωτικής διοικητικής πράξης περί του αποχαρακτηρισμού ρεμάτων – χειμάρρων στα Δωδεκάνησα είναι ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου,

β) αρμόδια Υπηρεσία για να πιστοποιήσει εάν ένα ρέμα έχει χάσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του είναι η Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας (εν προκειμένω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), ήτοι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και

γ) αποχαρακτηρίζονται μόνο τα ρέματα που έχουν καταστεί ανενεργά από φυσικά αίτια, περίπτωση που εν προκειμένω συντρέχει, και όχι όσα έχουν καταστεί ανενεργά από τεχνικές εν γένει επεμβάσεις, αυθαίρετες ή και νόμιμες.
(πηγή: tornonews.gr)