Λεξιστορείν. Το Ψαρονέφρι: ψάρι ή κρέας;


Επιμέλεια 
Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Πολλοί διερωτώνται πως  μια λέξη που αναφέρεται στο χοιρινό φιλέτο περιλαμβάνει μέσα της την λέξη ψάρι. Πρόκειται πράγματι για μια  σύνθετη λέξη από τις λέξεις ψάρι και νεφρό.

Το α’ συνθετικό "ψάρι" όμως στη λέξη "ψαρονέφρι" δεν συνδέεται ετυμολογικά με το γνωστό μας ψάρι (= ιχθύς), αλλά προέρχεται από τον τύπο ψοιάριον, υποκοριστικό του αρχαίου "ψύαι" που είναι οι οσφυϊκοί μύες  χοιρινού κρέατος που περιβάλλουν τους νεφρούς.