Τα ονόματα των αποφοίτων της σχολής Ραδιοτηλεγραφητών του «Νηρέως»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ

Αφίκοντο εις Ρόδον η κ. Ελένη Ζερβού, μετά του μικρού Κωνσταντίνου Χατζηπαναγιώτου, των οποίων αι οικογένειαι είναι καλώς εγκατεστημέναι εις Βελγικόν Κόγκο.
ΓΑΜΟΙ
Προς τους τελέσαντας τους γάμους των Νικήταν Κουμέντον και Μιμήν Μαστρογιάννη, η «Ροδιακή» εύχεται τον βίον ανθόσπαρτον και κάθε ευτυχία.
ΠΕΝΘΗ
Με ειλικρινή αισθήματα πένθους και λύπης εκηδεύθη χθες εκ του ιερού Ναού των Εισοδίων Νεοχωρίου η καλή και σεβασμία εκ Καστελλορίζου συμπολίτις Αναστασία Α. Φιλαλήθους.
Η «Ροδιακή» απευθύνει προς τα βαρυπενθούντα τέκνα και τους λοιπούς συγγενείς θερμά συλλυπητήρια.


ΑΠΕΦΟΙΤΗΣΑΝ 35 ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ - ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ
Ως ανεκοινώθη, εκ της Σχολής Ραδιοτηλεγραφητών του «Νηρέως» απεφοίτησαν επιτυχώς, λαμβάνοντες πτυχίον οι εξής μαθηταί:

Φώτιος Κοπανιτσάνος, Ευαγγελία Καραγιάννη, Έλλη Φερεντίνου, Στυλιανός Χατζηαθανασίου, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Νικήτας Καμπανής, Κωνσταντίνος Λουιζίδης, Γεώργιος Βιρβίλης, Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ιωάννης Χαρούλης, Φωτεινή Δημητράτου, Βασίλειος Γαλατάς, Βασίλειος Καστελλοριζιός, Διαμαντής Καννής, Πολύβιος Παπαγεωργίου, Γραμματική Σκαναβή, Χρήστος Πεταυράκης, Ιωάννα Σπυροπούλου, Χριστόφορος Λουβίτσας, Βασίλειος Κούρτης, Ανδρέας Τζεμενάκης, Θωμάς Χατζηνικολάκης, Γεώργιος Καλιδάκης, Νίκη Μιχαλάκη, Στέφανος Σταμούλης, Λάμπρος Χουτόπουλος, Βασίλειος Λουιζίδης, Δημήτριος Τραχανάς, Γεώργιος Κοντογεωργάκης, Ιωάννης Μπιλίρης, Γεώργιος Κατσουράκης, Θέτις Γουδή, Γεώργιος Κορόβηλας, Μάρθα Κουλογιάννη και Γεώργιος Παπαζαχαρίου.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Εκυκλοφόρησεν το 7ον τεύχος του μηνιαίου περιοδικού της Νομαρχίας η «Δωδεκάνησος» με πλουσίαν και ενδιαφέρουσαν ύλην.

Ο ΘΙΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
Την 17ην Σεπτεμβρίου αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο θίασος Σταυρίδη-Θεοφανίδη διά σειράν παραστάσεων.

ΕΠΡΩΤΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠ. ΣΧΟΛΗΝ
Προχθές την πρωίαν έληξεν η προσκοπική κατασκήνωσις η οποία ελειτούργησεν εις το Προσκοπικό Χωριό Καλαμώνος.
Εις την οργανωθείσαν Βασικήν Εκπαίδευσιν βαθμοφόρων λυκοπούλων επέτυχον πτυχίου 21 πρόσωπα.
Επρώτευσεν ο κ. Θεοχάρης Ζάγορας αρχηγός του Συστήματος Προσκόπων Αφάντου. Δευτέρα ανεδείχθη η δις Αννίτσα Χατζησταμάτη της ομάδος Παραδεισίου και τρίτοι οι κ.κ. Βασίλειος Ζαχαρίου και Σωκράτης Σακελλάκης της ομάδος Καρπάθου.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙ’ ΕΡΓΑΤΑΣ
Ως ανεκοινώθη υπό του Τοπικού Γραφείου Εργατικής Εστίας Ρόδου, από της προσεχούς εβδομάδος θα χορηγούνται εισιτήρια εις εργάτας, διά την δωρεάν παρακολούθησιν κινηματογραφικών παραστάσεων.

Η ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, κατηρτίσθη τριμελής διοικούσα επιτροπή του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Καλύμνου. Η εν λόγω επιτροπή συνεκροτήθη ως εξής:
Πρόεδρος ο Έπαρχος Καλύμνου κ. Γεώργιος Γαβαλάς, αναπληρούμενος υπό του κ. Γεωργίου Πουλιανού, οικονομικού εφόρου, και μέλη ο κ. Σακελλάρης Τρικοίλης εκ μέρους της τάξεως των ησφαλισμένων, με αναπληρωτήν τον κ. Γεωργίου, και ο κ. Νικόλαος Καλογινάννης εκ μέρους της τάξεως των εργοδοτών με αναπληρωτήν τον κ. Γρηγόριον Κουρεμέτη.
Η θητεία της Επιτροπής θα είναι τριετής.