Μάτι δεν έχουν κλείσει χιλιάδες Έλληνες σε όλη την χώρα!

• Τελικά τον παππού της Καϊλή τον σκότωσαν ή όχι οι κομμουνιστές; Μάτι δεν έχουν κλείσει χιλιάδες Έλληνες σε όλη την χώρα! Και μετά αναρωτιούνται κάποιοι, πως και γιατί απαξιώνονται η πολιτική και  οι πολιτικοί!

• Κάποια στιγμή οι πολιτικοί μας... ίσως και να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να ασχολούνται με τα προβλήματα που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο. Τόσο δύσκολο είναι να το αντιληφθούν;

• Υπάρχει πάντως και η άλλη άποψη. Ξέρουν και παραξέρουν τις αγωνίες του κόσμου, αλλά επειδή αδυνατούν να πουν κάτι επ’ αυτού το παίζουν κινέζοι και ασχολούνται με τον παππού της Καϊλή! Μπορεί όντως να είναι έτσι!

Ο κακός