Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του δήμου Ρόδου

Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018, που ανέρχεται στα 211.263.953,75 ευρώ και είναι ισοσκελισμένος.

Ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου κινείται στα περυσινά επίπεδα αν αφαιρέσει κανείς ποσό άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ που είναι οι βεβαιωμένες οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. που διεγράφησαν αλλά όταν καταρτίστηκε έπρεπε να συμπεριληφθούν. Το σχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει σταλεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου ώστε να το δει το Παρατηρητήριο και ακολούθως θα πρέπει να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Στο προτεινόμενο σχέδιο απεικονίζεται η εκτίμηση, απαρίθμηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθμό, των εσόδων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονομικό έτος.

Στην εισηγητική έκθεση για το νέο προϋπολογισμό που συντάσσεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα από τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Παρασκευή Καλογήρου και την προϊσταμένη προϋπολογισμού και πληροφόρησης κα Άννα Βαϊλάκη, μπορεί κανείς να δει ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία που αποτυπώνουν και την οικονομική κατάσταση του Δήμου αλλά και τις προοπτικές. Μεταξύ άλλων:

Ίδια έσοδα
Στον πίνακα με τα ίδια έσοδα του Δήμου που συντάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ, μπορεί κανείς να δει ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2016 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ανήλθαν στα 8.035.040,12 ευρώ ενώ μέχρι τον ίδιο μήνα του 2017 στα 9.435.608,45 ευρώ.

Δηλαδή σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 1.435.608,45 ευρώ ενώ ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του εσόδου αυτού για το 2018 είναι 18.397.471,29 ευρώ.

Όσο αφορά στα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, σ’ αυτά υπάρχει μία αύξηση της τάξεως των 417.394,74 ευρώ το 2017 σε σχέση με το 2016 ενώ για το 2018 προϋπολογίζονται στα 7.086.255,58 ευρώ και συνολικά το 2016 ανήλθαν στα 8.143.120,59 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και η πρόβλεψη για δωρεές κληρονομιές-κληροδοσίες είναι…μηδενική.

Τα ίδια έσοδα μέχρι τον Ιούλιο του 2016 ήταν 13.691.590,94 ευρώ, μέχρι τον Ιούλιο του 2017 ανήλθαν στα 15.966.180,41 ευρώ, και συνολικά το 2016 ανήλθαν στα 30.328.460,46 ευρώ ενώ ο προτεινόμενος προϋπολογισμός τους για το 2018 ανέρχεται στα 32.014.098,04 ευρώ.

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η σχέση μεταξύ εσόδων-εξόδων θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με την κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα τον συνοδεύει και με την οποία θα ελέγχονται μηνιαία οι στόχοι του.

Τακτικά έσοδα
Μεταξύ άλλων, στα 1.011.900 ευρώ προσυπολογίζονται τα μισθώματα από αστικά ακίνητα. Επίσης, τα τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές στα 35 χιλιάδες ευρώ.  Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ, προϋπολογίζεται στα 18.363.792, 77 ευρώ, ωστόσο ένα μέρος από αυτά το παρακρατά η ΔΕΗ για τη δαπάνη του Δήμου για φωτισμό.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια της Κοιλάδας των Πεταλούδων υπολογίζονται στα 990.000 ευρώ  ενώ εκείνα από το ΤΑΠ στο ποσό του 1.904.655,58 ευρώ. Επίσης, τα έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων προϋπολογίζονται στα 2.600.000 ευρώ. Ακόμη, το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στο ποσό των 450 χιλιάδων ευρώ.

Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων στα 500.000 ευρώ, τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης στα 320.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός δαπανών
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των εξόδων, τηρηθήκαν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος, δηλαδή περιστολή της σπατάλης σε υλικά και υπηρεσίες στη βάση μετρήσιμων στόχων.

Μεταξύ των δαπανών, λοιπόν, είναι οι υπηρεσίες φύλαξης της δημοτικής ενότητας Ρόδου, ποσού 80.000 ευρώ, όπως και της δ.ε. Λινδίων 50.000 ευρώ, και της δ.ε. Πεταλούδων 60.000 ευρώ ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δήμος δαπανά 50.000 ευρώ για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

Στα 1.023.000 ευρώ προϋπολογίζονται τα έξοδα του Δήμοου σε φόρους και τέλη στα οποία περιλαμβάνονται π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (σ.σ. εκτός των απορριμματοφόρων),  φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων κτλ. Ακόμη, στα  3.500.000 ευρώ προϋπολογίζονται τα δικαστικά έξοδα του δήμου για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Δήμου.

Τέλος, στα 700.000 ευρώ ανέρχεται το ΕΝΦΙΑ που θα κληθεί να πληρώσει ο Δήμος το 2018!
Θα πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες οι κωδικοί είναι πολλοί και περιλαμβάνουν από τις αμοιβές υπαλλήλων, αιρετών και ειδικών συνεργατών, μέχρι έξοδα για επικοινωνίες, συνδρομές, δημόσιες σχέσεις κτλ.

Όπως αντίστοιχα στα έσοδα περιλαμβάνονται πολλοί κωδικοί που έχουν να κάνουν με επιχορηγήσεις, εισφορές, διάφορα έκτακτα έσοδα κτλ. και τα παραπάνω είναι μόνο κάποια ενδεικτικά ποσά.

Το σύνολο δε του σχεδίου του νέου προϋπολογισμού φθάνει τις διακόσιες σελίδες!