Λεξιστορείν: Το σούρουπο

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Η λέξη σούρουπο ή λυκόφως, η μετά την δύση του ηλίου και πριν από την νύχτα ώρα, προέρχεται από τις λέξεις «συν» + «ρύπος» (η βρωμιά, η ακαθαρσία).

Το «σύρρυπον» ή «σούρουπο» λοιπόν, αναφέρεται στη στιγμή που η ημέρα αρχίζει να «ρυπαίνεται», να χάνει δηλαδή την καθαρότητα και την διαύγειά της, να γίνεται σιγά-σιγά σκοτεινή.