Λεξιστορείν: Ο ήλιος και η ηλικία

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Τι σημαίνει άραγε η λέξη ηλικία; Είναι μια σύνθετη λέξη αποτελούμενη από τις λέξεις  ήλιος και το ρήμα κίω που σημαίνει πορεύομαι, ελίσσομαι, περιστρέφομαι.

Συνεπώς ηλικία σημαίνει περιστροφή γύρω απ' τον ήλιο.

Όταν λοιπόν κάποιος μας λέει την ηλικία του, δηλώνει πόσες φορές έχει περιστραφεί γύρω από τον ήλιο και αφού μια περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο είναι ένα έτος, μας δηλώνει πόσων ετών είναι.