Λεξιστορείν:  Το φακόρυζο, η φακή και ο φακός

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Το φακόρυζο  είναι ένα από τα παραδοσιακά πιάτα της Ρόδου. Δεν λέγεται τυχαία φακόρυζο (και όχι φακήρυζο) καθώς η επιστημονική ονομασία του όσπριου είναι  «φακός ο μαγειρικός» και στα αρχαία ελληνικά παράλληλη λέξη της φακής ήταν η λέξη φακός.

Στους βυζαντινούς χρόνους ο φακός δήλωνε το ψημένο όσπριο, ενώ ο όρος φακή απέδιδε την έννοια του ωμού, του ακατέργαστου όσπριου από τον αγρό.

Σιγά-σιγά, φακός ονομάστηκε και οτιδήποτε είχε το σχήμα της φακής, δηλαδή αμφίκυρτο σχήμα, εξ ου και η γνωστή συσκευή φωτός και κάμερας που έχουμε σήμερα.