Ένας νεκρός από το ανεμοστρόβιλο και την κακοκαιρία στην Κρεμαστή

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ΕΦΘΑΣΕ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατέπεσαν κεραυνοί εις την πόλιν

ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ
Χθες την 6.10’ απογευματινήν παρετηρήθησαν εις Ρόδον πολλοί ανεμοστρόβιλοι εις διάφορα σημεία της πόλεως. Ευθύς αμέσως εσημειώθη πτώσις κατακλυσμιαίας βροχής, συνεχισθείσα μέχρι της 6.40’.

ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ
Εις την Παλαιάν Αγοράν εσημειώθησαν πλημμύραι εις μερικάς οδούς, λόγω καθυστερήσεως αποφράξεως των υπονόμων. Αμέσως έφθασαν επί τόπου ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και αυτοκίνητον της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ολίγον δε αργότερον το αποχετευτικόν σύστημα ελειτούργει κανονικώς.

ΕΚΟΠΗ ΚΛΑΔΟΣ
Εξ ενός ανεμοστροβίλου απεκόπη υπερμεγέθης κλάδος δένδρου, πλησίον του παλαιού κτιρίου της ΔΕΗ.
Ο ίδιος ανεμοστρόβιλος παρ’ ολίγον θα παρέσυρε και μερικάς νεάνιδας.
Η νέφωσις εσυνεχίσθη μέχρις αργά τη νύχτα.
 


ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
Εις την οδόν Σωκράτους ο δρόμος εκλείσθη από αποκοπέν δένδρον. Επίσης εις το γήπεδον του “Δωριέως” κατέπεσεν εις πλάτανος. Εξ’ άλλου, εις το “Θέρμαι” επλήγησαν 2 δένδρα.
Κλάδος δένδρου απεκόπη εις το τουρκικόν νεκροταφείον έναντι του Εθνικού Θεάτρου. Δύο κλάδοι επίσης εις τον κήπον του ξενοδοχείου Ρόδων. Εις την οδόν Β. Κωνσταντίνου απεκόπησαν 3 μεγάλοι κλάδοι, και εξερριζώθησαν 3 δένδρα μικρά. Εις την οδόν 28ης Οκτωβρίου ανεκόπησαν 9 κλάδοι. Εις τον κήπον του “Θέρμαι” απεκόπη κλάδος βελανιδιάς. Κλάδος απεκόπη και από το μεγάλο δένδρον έμπροσθεν του φαρμακείου Φωτάκη.

ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ
Χθες την 4.15’ μεταφέρθη νεκρός εις το Κρατ. Νοσοκομείον ο εκ Κρεμαστής Μιχαήλ Βόλας ετών 35.
Ούτος μετεφέρθη δι’ αμάξης εκ της υπαίθρου Κρεμαστής, οπόθεν διεκομίσθη εις το Νοσοκομείον.
Ο Βόλας υπέστη θλάση της βάσεως του κρανίου.

ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ
Πλημμύραι εσημειώθησαν εις πολλάς οικίας εντός της Παλαιάς πόλεως, μεταξύ των οποίων και εις την οικίαν του υπομοιράρχου Παρασουλάκη.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Λόγω της βροχής, ανεβλήθη η χθεσινή εορτή εις το “Θέρμαι” με τας επιδείξεις του κ. Χαμαράτου, δι’ αύριον Σάββατον.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
Παρά της ξενοδοχειακής εταιρείας “Αστήρ” ανεκοινώθη ότι τα ξενοδοχεία “Έλαφος” και “Ελαφίνα” του Προφήτη Ηλία, λειτουργούν εισέτι, δεχόμενα πελάτας.

ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΡΕΝΑΣ ΡΩΣΣΗ
Αύριον την 9.30 εσπερινήν εις το Εθνικόν Θέατρον θα δοθή ρεσιτάλ τραγουδιού της Ροδίας Λυρικής υψιφώνου Ρένας Ρώσση. Κατ’ αρχάς θα παραστούν αι αρχαί προβλέπεται δε ότι θα προσέλθη πλήθος φιλοτέχνων διά να τιμήσει την Ροδίαν καλλιτέχνιδα.  Η δεσποινίς Ρένα Ρώσση (Σκουμπουρδή) η οποία απεφοίτησε προσφάτως με εξαίρετον επίδοσιν, θα τραγουδήσει διαφόρους επιτυχίας και θα δώσει ένα δείγμα των λυρικών ικανοτήτων της. Εισιτήρια πωλούνται εις τα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου.