Λεξιστορείν: Ποια είναι η Κούλουρη  που πάει η ψυχή μας;

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Το νησί της Σαλαμίνας ήταν γνωστό  από την αρχαιότητα και με την ονομασία Κούλουρη, που προέρχεται από το ακρωτήριο «Κόλουρις άκρα», στο οποίο ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη (λόγω του κυκλικού του σχήματος σαν κουλούρι).

Κάθε φορά που από το βορρά κατέβαιναν επιδρομείς, πολλοί Αθηναίοι και κάτοικοι των περιχώρων κατέφευγαν στην Σαλαμίνα, είτε κατά διαταγή της πολιτείας, είτε με δική τους πρωτοβουλία.

Από  το γεγονός  ότι οι Αθηναίοι πήγαιναν  στην Κούλουρη με φοβισμένη καρδιά (ψυχή), έμεινε να λέμε σε κάθε περίπτωση που φοβόμαστε πολύ: «Πήγε η ψυχή  (ή η καρδιά)  μου στην Κούλουρη».