Θα σκεπαστούν τα αρχαία στην πλατεία Αποστολίδη Ιαλυσού

Απόφαση για την κατάχωση των αρχιτεκτονικών λειψάνων που έχουν βρεθεί στην πλατεία Αποστολίδη στην Ιαλυσό, εξέδωσε η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Μ. Μιχαηλίδου.

Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής: 

«Εγκρίνεται η κατάχωση των αρχιτεκτονικών λειψάνων της Μέσης Εποχής του Χαλκού που έχουν έλθει στο φως στο νοτιοδυτικό τμήμα στην πλατεία Αποστολίδη στην Ιαλυσό με τους παρακάτω όρους:

1. H κατάχωση θα γίνει με σπαστό χαλίκι λατομείου3Α, αφού προηγουμένως καλυφθούν οι τοίχοι με γεωύφασμα. Η στρώση με το χαλίκι θα φθάνει έως περίπου 0, 30 μ. επάνω από τον ψηλότερα σωζόμενο τοίχο της ανασκαφής, στη συνέχεια θα καλυφθεί με χώμα έως την επιφάνεια της πλατείας και θα διαμορφωθεί σε πάρκο για το κοινό με ενημερωτική πινακίδα σχετικά με τις αρχαιότητες που βρίσκονται στο χώρο.

2. Για τη φύτευση του καταχωμένου χώρου της ανασκαφής θα επιλεγούν φυτά οι ρίζες των οποίων δεν θα βλάπτουν τις υποκείμενες αρχαιότητες.

3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επίβλεψη εκπροσώπου της Υπηρεσίας μας, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση και συνεννόηση με τη Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού.

4. Δεν θα γίνει καμία οικοδομή ή κτιστή κατασκευή στην περιοχή της ανασκαφής.
Το έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστά τυχόν απαραίτητη άδεια άλλης αρμόδια Αρχής.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Μαρία Μιχαηλίδου».