Θα συνεχιστεί η συνεργασία του  πρακτορείου με την εταιρεία διανομής

Κανονικά θα συνεχιστεί η συνεργασία εταιρείας διανομής με πρακτορείο μεταφορών, σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία διανομής διά του δικηγόρου της κ. Φώτη Κωστόπουλου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (προσωρινή ρύθμιση κατάστασης) κατά του πρακτορείου μεταφορών με την οποία ζητά:

Να γίνει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε και να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.

Να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθεί το πρακτορείο μεταφορών να συνεχίσει την συνεργασία του με την εταιρεία σύμφωνα και με την σύμβαση που έχει υπογραφεί.

Να ορισθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, λόγω της κατεπειγούσης περιπτώσεως και προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου της οικονομικής βλάβης της εταιρείας και καταστροφής της, με την οποία να απαγορευθεί η διακοπή της συνεργασίας τους μέχρι την εκδίκαση της αίτησης.

Η προσωρινή διαταγή συζητήθηκε προχθές και χθες το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή  του, με την οποία κάνει δεκτή το αίτημα της εταιρείας διανομής και υποχρεώνει το πρακτορείο μεταφορών να συνεχίσει τη συνεργασία τους έως την εκδίκαση της αίτησης η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2017.

Η υπόθεση αφορά τη συνεργασία της εταιρείας με το πρακτορείο, η οποία έχει ανανεωθεί με σύμβαση που υπεγράφη, έως το τέλος Απριλίου 2018.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει δώσει εγγυητική επιστολή ύψους 120.000, έχει εκδώσει επιταγές για παλαιότερο χρέος που είχε προς το πρακτορείο, το οποίο και ρύθμισε με τον τρόπο αυτό (οι επιταγές πληρώνονται κανονικά), το πρακτορείο προτίθεται να διακόψει τη συνεργασία τους.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της εταιρείας, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη και ζητά να μην επιτραπεί κάτι τέτοιο.