Επιτυχημένες οι οργανωτικές συναντήσεις σε Ρόδο, Κω και Κάλυμνο για θέματα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι οργανωτικές συναντήσεις σε Ρόδο (γραφεία Π.Ν.Αι. και στα επαρχεία Κω/ Νισύρου και Καλύμνου για θέματα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 5 - 8.9.2017.

Υπήρξε εκπροσώπηση των υπουργείων με επικεφαλής τον κ. Κων/νο Αλεξόπουλο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολιτικοστρατηγικής Συνεργασίας του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και της αρμόδιας επιτελούσας του Υ.ΕΘ.Α. κ. Ευανθίας Τζαβάρα, με συμμετοχή όλων των διευθύνσεων Π.Σ.Ε.Α. της περιοχής μας.

Συζητήθηκαν θέματα επιμόρφωσης του προσωπικού, οργανωτικών αλλαγών και συμμετοχής της Π.Ν.Αι. στην επερχόμενη «Άσκηση Παρμενίων». Το Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. Δωδεκανήσου.