Πάνω από 20 Ροδίτες υποψήφιοι πυγμάχοι ετοιμάζονται για τα... ρινγκ

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ - ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΝΕΑΡΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΡΙΓΚ - ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΥΓΜΑΧΟΙ

Ο προπονητής πυγμαχίας κ. Αβραμίδης Αναστάσιος, μας ανεκοίνωσεν ότι ήρχισεν από της Δευτέρας η τακτική προπόνησις του νεοσύστατου πυγμαχικού τμήματος της Ρόδου υπό την επίβλεψίν του. Διαρκώς αυξάνει ο αριθμός των νέων αθλητών της πυγμαχίας, οι οποίοι επιδεικνύουν αρκετόν ζήλον και δυναμισμόν.

Ο προπονητής κ. Αβραμίδης φιλοδοξεί να δημιουργήσει το καλύτερο πυγμαχικόν τμήμα της Ελλάδος, ικανό να αντιμετωπίσει τους καλύτερους Έλληνες και ξένους πυγμάχους. Διά τούτο θα διαθέσει όλας του τας δυνάμεις και τας τεχνικάς ικανότητάς του, δια να επιτύχει το δύσκολον έργον του.

Πολύ σύντομα προβλέπεται να κληθούν εις Ρόδον Αθηναίοι πυγμάχοι διά να δώσουν σειράν αγώνων με τους καλύτερους νέους πυγμάχους της Ρόδου.

Αι προπονήσεις γίνονται εκάστην Δευτέραν, Τετάρτην, και Παρασκευήν εις τον χώρον του Εθνικού Σταδίου, και περί ώραν 7.30 μ.μ. μέχρι 10 μ.μ.

Ο αριθμός των νέων πυγμάχων ανέρχεται εις 20 και διαρκώς παρουσιάζονται και άλλοι ζητούντες να εγγραφούν. Εντός ολίγων ημερών ελπίζεται ότι θα σταλεί εκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας υλικόν, διά την άνετον προπόνησίν των.

Οι νεαροί πυγμάχοι ελαφρών βαρών είναι οι Τοκατλίδης Γ., Γιαννουκάς Σαβ., Μισσούς Ν., Σάββενας Εμμ., Βαβίθης Νικ., Κρητικός Ελ., Μιχαλάκης Βασ., Βόλας Κ., Ανδρουλάκης Θεοδ.

Οι της κατηγορίας μέσων βαρών είναι οι: Λυκοπάντως Ηλίας, Χατζής Μιχ., Άγριος Εμμ., Γανωτάκης Παναγιώτης, Παπαϊωάννου Ηλίας, Γδοντάκης Εμμ., Δράκος Κ., Νικολέτος Νικόλαος, Παπανικολάου Θεόδ., Πίππερ Ιμπραήμ και Γιαννάς Σταύρος. Τέλος της κατηγορίας ημιβαρέων είναι μόνον ο Κιτώφ Μάριος.

ΘΕΑΡΕΣΤΟΣ ΠΡΑΞΙΣ
Υπό του κ. Αναστ. Αναστασιάδη, ιατρού εξ Αθηνών, προσεφέρθει εις τον “Οίκον Ευγηρίας Δωδεκανήσου” ποσότης γλυκυσμάτων διά τους τροφίμους αυτού.

ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
Την μεσημβρίαν χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, το οποίον μεταξύ άλλων ενέκρινε την διάθεσιν πιστώσεως 50.000 δρχ. εις την Σχολικήν Εφορείαν Κατταβιάς διά την αποπεράτωσιν του ανεγειρομένου σχολικού κτιρίου.

ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του γεωλόγου του υπουργείου Γεωργίας κ. Κολιοπούλου, επί του ζητήματος καθορισμού των θέσεων προς διενέργειαν γεωτρήσεων εις την περιοχήν του συνοικισμού Ασγούρου και εις την Κοινότητα Τριάντα. Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο κ. Κολιόπουλος ανεχώρησε χθες επιστρέφων εις Αθήνας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Χθες την πρωίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Τοπική Επιτροπή της Εταιρείας Προστασίας των Ζώων, η οποία εξήτασε διάφορα ζητήματα εν σχέσει με τον προορισμόν της Εταρείας εις Ρόδον.