Εργαστήρια  από το ίδρυμα Σταματίου

Το Ίδρυμα Υποτροφιών  Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου και Μαίρης Χριστ. Σταμα-τίου, ανακοινώνει στο Ροδιακό κοινό ότι οργανώνονται εργαστήρια 3ου κύκλου Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Κινηματογράφου και Θεάτρου στο ισόγειο της επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12 ακίνητό μας.

Η φοίτηση είναι δωρεά και απευθύνεται σε ηλικίες των  16 ετών  και άνω.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την σχετική αίτηση, την οποία θα προμηθευθούν από τα γραφεία μας, για την παρακολούθηση των μαθημάτων τα παρακάτω:

Η αίτηση θα συνοδεύεται από 1) υπεύθυνη δήλωση των γονέων, που θα αφορά χορήγηση άδειας συμμετοχής των ανήλικων τέκνων τους, 2) αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερομένου 3)σύντομο βιογραφικό που θα αναφέρονται οι τυχόν σχετικές δραστηριότητες  σύμφωνα με την επιλογή της συμμετοχής σας και 4) μία φωτογραφία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις  απογευματινές  ώρες από  18.00 έως 21.00.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεση αιτήσεων  έως και 29  Σεπτεμβρίου 2017.

Για το χρόνο έναρξης των μαθημάτων, ως και για το πρόγραμμα κάθε τμήματος οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.