Φρούτα στους μαθητές των σχολείων

Τη διανομή φρούτων στους μαθητές όλων των ηλικιών που φοιτούν στα σχολεία των νησιών μας, μελετά η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Η αρχική σκέψη που ανήκει στον εντεταλμένο κοινωνικής μέριμνας Δωδεκανήσου Νίκο Καραμαρίτη, είναι να δοθούν τα φρούτα σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα σε σχολικές μονάδες των νησιών της περιφέρειας, εκτός από τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Πέρα από την πρόταση που έχει τεθεί θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί καθημερινά για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες το οποίο είναι αρκετά υψηλό.

Αν τελικά η περιφερειακή αρχή καταλήξει στην υλοποίηση της πρότασης αυτής το θέμα θα έρθει για συζήτηση και ψήφιση στο περιφερειακό συμβούλιο για να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή της.