Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Χαράλαμπος Κόκκινος

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος συμμετείχε μαζί με τα μέλη της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. στο συνέδριο που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Ε.P.P.) στη Βουδαπέστη, στην αίθουσα του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Το θέμα της συνάντησης ήταν «Η δημογραφική αλλαγή και η ανανέωση των κοινωνιών μας».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τρόπους ενίσχυσης της ευρείας,

συντονισμένης και ολοκληρωμένης απάντησης της Ε.Ε. σε δημογραφικές προκλήσεις. Επίσης, στον τρόπο προώθησης μέτρων που θα επηρεάσουν την τρέχουσα δημογραφική τάση, όπως η προώθηση των φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών.

Αναλύθηκαν οι εξελίξεις, οι τάσεις και οι προκλήσεις στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνίας, που συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή και δόθηκε έμφαση στο θέμα της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Τονίστηκε ο αναντικατάστατος ρόλος της οικογένειας και συζητήθηκε η διατήρηση υγειών και ενεργών πολιτών που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα.

Στις τοποθετήσεις τους ο κ. Χ. Κόκκινος αλλά και τα μέλη της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας επισήμαναν: «Το δημογραφικό πρόβλημα που οξύνεται στην Ελλάδα και παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χώρα μας τα φαινόμενα υπογεννητικότητας και κατ’ επέκταση της γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζονται έντονα τα τελευταία χρόνια που μαστίζει την Ελλάδα η δημοσιονομική κρίση. Η ανεργία που ταλανίζει τους νέους είναι η βασικότερη αιτία του δημογραφικού προβλήματος.

Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά, δεν έχουν εισοδήματα, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούν οικογένειες. Κάποιοι βρίσκουν δουλειά σε μεγάλη ηλικία και νοιώθουν κορεσμένοι, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούν οικογένεια. Επίσης αρκετοί μεταναστεύουν προκειμένου να βρουν μια καλύτερη ζωή και εγκαταλείπουν τη χώρα μας και αρκετοί και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταβαίνοντας κυρίως σε Η.Π.Α. και Αυστραλία. Απουσιάζουν οι πολιτικές που ενισχύουν την οικογένεια και δίνουν κίνητρα για να δημιουργηθεί αυτή.

Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζει κατά πολύ η σύσταση και η ανθρωπογεωγραφία της κοινωνίας με την εισροή χιλιάδων κατατρεγμένων μεταναστών το μεγάλο αριθμό των οποίων δεν μπορεί να ενσωματώσει η χώρα μας που αντιμετωπίζει οικονομική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επενδύσει σε πολιτικές που θα στηρίζουν το θεσμό της οικογένειας που αποτελεί το βασικότερο κύτταρο της οικογένειας, για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα που καθημερινά οξύνεται.»

● Στο διάλειμμα του συνεδρίου ο κ. Χ. Κόκκινος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. κ. Michael Schneider και τον ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης.