Κλιμάκιο της Αμερικάνικης Πρεσβείας θα επισκεφθεί την Κάρπαθο στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου

Κλιμάκιο της Αμερικάνικης Πρεσβείας θα επισκεφθεί την Κάρπαθο την Πέμπτη και Παρασκευή, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρόξενος θα δεχθεί αιτήσεις για διαβατήρια, θα καταγράψει τη γέννηση παιδιών των οποίων οι γονείς είναι Αμερικανοί πολίτες και θα επικυρώσει συμβολαιογραφικές πράξεις. Οι υπηρεσίες θα γίνονται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για όσους δικαιούνται ανανέωση διαβατηρίων ταχυδρομικώς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα 210-720-2494 και 201-720-2464, Δευτέρα και Τετάρτη 2:00 μ. μ. - 4:00 μ. μ.

Επίσης, εκπρόσωπος από το τμήμα Συντάξεων θα δεχτεί ερωτήσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα, χωρίς ραντεβού.

Τμήμα Διαβατηρίων και Ιθαγένειας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ανανέωση των διαβατηρίων σας και για την αμερικανική υπηκοότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passports/

- Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή DS-82 στην Πρεσβεία στην Αθήνα, εάν πληρείται τις προϋποθέσεις για να ανανεώσετε το διαβατήριο σας ταχυδρομικώς.

- Για να κλείσετε ραντεβού και να καταθέσετε τις αιτήσεις DS-11 και/ή DS-20-29 αυτοπροσώπως στην Κάρπαθο, καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-720-2474 και 210-720-2446 από τις 2:00 μ. μ.- 4:00 μ. μ., Δευτέρα και Τετάρτη.

Παρακαλούμε:

· Να έχετε όλες τις αιτήσεις συμπληρωμένες

· Να έχετε τα πρωτότυπα έγγραφα μαζί σας και φωτοτυπίες αυτών π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως ή γάμου, διαβατήρια, ταυτότητες κ.α.

· Βεβαιωθείτε ότι τα πιστοποιητικά που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα να είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά

· Τα τέλη έκδοσης διαβατηρίου και συμβολαιογραφικών πράξεων πρέπει να πληρώνονται μόνο με τραπεζική επιταγή σε Ευρώ, πληρωτέα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Επιταγές γίνονται δεκτές μόνο από τις ακόλουθες τράπεζες: Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς, Γενική, Alpha Bank, Attica Bank, Citibank, HSBC, Euro bank. Σε περίπτωση που κάποιος καταθέσει αιτήσεις για περισσότερα διαβατήρια μπορεί να προσκομίσει μία τραπεζική επιταγή με το σύνολο της χρέωσης. Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τις χρεώσεις για την έκδοση διαβατηρίων και συμβολαιογραφικών πράξεων που ισχύουν από 25 Σεπτεμβρίου, 2017.

Τα καινούργια διαβατήρια θα αποσταλούν σε περίπου 4 εβδομάδες από την ημερομηνία του ραντεβού σας. Όποιος επείγεται να ταξιδέψει πρέπει να κλείσει ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp… και να παρουσιαστεί στο Προξενείο στην Αθήνα.

Για επικυρώσεις εγγράφων απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Athensamericanservices@state.gov ή τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 210-720-2421 ή 210-720-2423 από τις 8:30 π. μ. - 5:00 μ. μ.

Για το Τμήμα Συντάξεων στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social -security/fbu-inquiry-form/ η καλέστε στο 210-720-2426, , Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9:30 π. μ. - 11:30 π. μ.