Στις 22 Οκτωβρίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στον ιατρικό σύλλογο Ρόδου για την ανάδειξη της νέας διοίκησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στη «Στέγη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και μουσείου ιατρικής ιστορίας Δωδεκανήσου» που βρίσκεται στο παλιό νοσοκομείο και θα διαρκέσουν από τις 8.30 έως τις 19.30.

Μέσα από τη διαδικασία θα αναδειχτούν έντεκα μέλη για το δ.σ. τρία μέλη για την εξελεγκτική επιτροπή, έξι μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου και έξι μέλη που θα εκπροσωπήσουν τον ιατρικό σύλλογο Ρόδου στον πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο για την τετραετία 2017-2021.

Oι υποψήφιοι και οι παρατάξεις για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους υπόψη του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κ. Μαντά Χρήστου έως την 22-9-2017 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 14.00

Οι αιτήσεις των υποψηφίων και των παρατάξεων προς τον πρόεδρο του Ι.Σ.Ρ. γίνονται 30 ημέρες πριν τις εκλογές (άρθρο 26 του Β.Δ. 11/10/7/11/57, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 3895/58). Η προθεσμία αυτή ισχύει για τις αιτήσεις υποψηφιότητας στο Δ.Σ., Π.Σ., Ε.Ε. και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. (τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας Ν. 1425/1984, άρθρο 5, που τροποποιεί το άρθρο 6 του Ν. 727/1977).

Ο σταυρός προτίμησης τίθεται δεξιά ή αριστερά του ονόματος των υποψηφίων.

Για το διοικητικό συμβούλιο μπορούν να τεθούν έως έντεκα (11) σταυροί, για την Εξελεγκτική Επιτροπή έως τρεις (3), για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έως έξι (6) και ψηφίζονται μόνο τα μέλη γιατί ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θεωρείται ότι λαμβάνουν το σύνολο των ψηφοδελτίων και των ψήφων.

Για τον Πανελλήνιο ιατρικό Σύλλογο τίθενται ώς και έξι (6) σταυροί.

Κατά την ψηφοφορία απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων στο χώρο των αρχαιρεσιών, εκτός από τον πρόεδρο, τον γεν. γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει την εισφορά τους για το έτος 2017 και έχουν ανανεώσει το δελτίο της ιατρικής τους ταυτότητας (εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων 2017), όπως προβλέπει ο Νόμος μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2017.

Η ταυτοπροσωπία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μπορεί να γίνει είτε με το δελτίο της ιατρικής ταυτότητας σε ισχύ είτε με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας.

Ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του συλλόγου στις 12-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών και οι αιτήσεις για διόρθωση πιθανού λάθους εκ παραδρομής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου.