Δ. Γάκης: «Η δικτύωση των Δήμων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρης Γάκης, με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης των Δήμων όλης της χώρας, προκειμένου να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των προσκλήσεων του νέου ΕΣΠΑ για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων, δήλωσε:

«Η κυβερνητική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, που με συνέπεια ξεδιπλώνεται σε όλους τους τομείς προτεραιότητας, στηρίζει τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Το Δίκτυο Υποστήριξης των Δήμων για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην στήριξη ιδιαίτερα των μικρών και απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών Δήμων, ώστε να εκμεταλλευθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάδειξη των φυσικών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων αλλά και στην κινητοποίηση του τοπικού ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η λειτουργία του Δικτύου θα χρηματοδοτηθεί με 2 εκατομμύρια ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 του νέου ΕΣΠΑ. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης θα αναλάβει τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικτύου.

Το Δίκτυο θα λειτουργήσει στο σύνολο της χώρας και θα αποτελείται από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής ανάπτυξης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων - χρηματοδοτήσεων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις 12 Περιφέρειες (εκτός Αττικής) και στην Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, η οποία θα συνδράμει παράλληλα και τους Δήμους της Αττικής.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας η οποία θα λειτουργήσει ως Helpdesk προς τους 325 ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς τους, παρέχοντάς τους την απαιτούμενη τεχνογνωσία και σχετικό ενημερωτικό υλικό.».