Η προκήρυξη του παιδικού πρωταθλήματος

Η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου ανακοινώνει την προκήρυξη του νέου παιδικού πρωταθλήματος. Στις 14 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η νέα χρονιά και το πρωτάθλημα  θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους και στη συνέχεια με φάιναλ-φορ για την ανάδειξη του πρωταθλητή Δωδεκανήσου. Αναλυτικά, η προκήρυξη:

ΑΡΘΡΟ 1ο: 
ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα παίδων περιόδου 2017-2018 δικαιούνται  συμμετοχής  τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα ανδρών, καθώς και όσα διατηρούν τμήματα Παίδων μόνο. Η Τ.Ε. επισημαίνει ότι τα σωματεία οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών (παμπαίδων, μίνι και σούπερ μίνι) .

ΑΡΘΡΟ 2ο: 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 14-15/10/2017 ημέρα Σάββατο ή Κυριακή. Η  κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου (κλειστό γυμναστήριο Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων των σωματείων. Τελευταία ημέρα παραλαβής των δηλώσεων  συμμετοχής ορίζεται η 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 12:00. Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί δεύτερο γήπεδο η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο γήπεδο με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Επίσης δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας, καθώς και το καταστατικό και το Δ.Σ. του σωματείου τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο: 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:
Α) Α’ φάση- κανονική περίοδος:
Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους, έναν νοτίου συγκροτήματος και ένα βορείου συγκροτήματος. Στον όμιλο του νοτίου συγκροτήματος θα συμμετέχει και η ομάδα του Α.Ο. Σύμης. Σε κάθε όμιλο οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δύο γύρους και στο τέλος θα καταρτισθεί βαθμολογία του κάθε ομίλου.
Β) Β’ φάση- Final Four
Η β’ φάση θα είναι Final Four και θα διεξαχθεί σε κλειστό γυμναστήριο  που θα ορίσει η  Τ.Ε. Σ’ αυτή θα λάβουν μέρος οι  ομάδες που θα καταλάβουν την 1η  και 2η  θέση της βαθμολογίας των ομίλων νοτίου και βορείου συγκροτήματος. Τα ζεύγη των ημιτελικών θα είναι Α1-Β2 και Β1-Α2 και πρωταθλήτρια ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια του τελικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο: 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα- συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερες των δύο παικτριών/ άρθρο 21 κανονισμών παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). Για  δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2  σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.
Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο, τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους  αγώνες. 
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average)  σε  όλους τους αγώνες  τους στον όμιλο  που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο, τότε  καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που   ισοβαθμούν στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η μεταξύ τους κατάταξη. 
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε  για  τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων , τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος  αθλητές  που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότεροι και πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της ΕΟΚ. Δεν θα γίνεται δεκτή στους αγώνες συμμετοχή αθλητή χωρίς δελτίο της ΕΟΚ. Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα 12 αθλητές. Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των πανελληνίων πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο  12 αθλητών που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση η οποία θα  κατατίθεται , πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στη γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλητή, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα γίνονται στα  γήπεδα  που  οι  ομάδες  θα  δηλώσουν και εφόσον τα γήπεδα αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ  Δωδεκανήσου. Για τα σωματεία που δεν έχουν  δική τους  αγωνιστική έδρα, χρειάζεται και συγκατάθεση της αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει  το γήπεδο. Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Καμία αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στην μικτή Δωδεκανήσου και σε εθνική ομάδα). Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγο εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών, τραυματισμών αθλητών, σχολικών υποχρεώσεων (πλην πανελληνίων αγώνων), οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδεκανήσου, είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου. Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγο καιρικών συνθηκών, τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια, με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξης του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδεκανήσου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω. Αγώνες  που  θα αναβληθούν λόγω δυσμενών καιρικών  συνθηκών, χωρίς να υπάρχει μετακίνηση ομάδας σε διαφορετικό νησί, θα  διεξάγεται την Τετάρτη που ακολουθεί  σε κλειστό γυμναστήριο (Ρόδου ή Κώ). Σε περίπτωση μετακίνησης σε άλλο νησί και αναβολής του αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών, θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της Τ.Ε. ΕΟΚ Δωδεκανήσου, είτε ενδιάμεσα είτε μετά τη λήξη του εκάστοτε γύρου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΦΕΣΕΙΣ
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύον κανονισμό διαιτησίας όργανα .
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την επιτροπή πρωταθλήματος της Τ.Ε.  Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου
γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), κατά   δε  της επιτροπής πρωταθλήματος, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. 
δ) Οι ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο). Το παράβολο των ενστάσεων ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε 50 ευρώ, για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ. και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε όσα ορίζουν. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν τη συνέχιση του πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων, καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος στα διάφορα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί, μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο αγώνες, τότε αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του  πρωταθλήματος, μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε., σύμφωνα και με το άρθρο 7. Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας, γραμματείας, γυμνασιάρχου, μετακινήσεων και ημεραργιών, καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α)Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ομάδων θα καταβάλλονται  από τα σωματεία. 
β)Τα έξοδα διαιτησίας είναι για κάθε διαιτητή  10 ευρώ και για κάθε κριτή 8 ευρώ, καθώς  και τα έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών- κριτών που ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο καλύπτονται από τα  σωματεία .

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ, που θα παρουσιάζεται στη γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα, και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ
α) Για  οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  πρωταθλήματος, αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.
β)Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη γραμματεία πριν  την έναρξη  του  αγώνα  τα παρακάτω:
1)‘Ένα χρονόμετρο.
2)Ένα χρονόμετρο  24'΄.
3)Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1-5  και δύο σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.
4)Μπλοκ φύλλου αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας.
γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  SPALDING.