Ποσόστωση για τους νέους στα ψηφοδέλτια της αυτοδιοίκησης

Ποσόστωση υπέρ των νέων θα πρέπει να ισχύσει στα ψηφοδέλτια του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό προτείνουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αγγ. Ανανίας, Ηλ. Ζωγραφίδης και Παν. Κουνάκης με επιστολή τους προς τον υπουργό Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Το Σύνταγμά μας ορίζει στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 116 ότι : «Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.». 
Ο κοινός νομοθέτης, διαπιστώνοντας την πραγματική ανισότητα που υφίστατο κατά των γυναικών στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων στις εκλογές προέβη στη θέσπιση ενός θετικού μέτρου διάκρισης προβλέποντας ελάχιστη ποσόστωση υπέρ αυτών, ώστε να μην αποκλείονται από εν τοις πράγμασι από την εκλογική διαδικασία. 

Το μέτρο αυτό κατέδειξε – έστω και καθυστερημένα – τα αντανακλαστικά και την εμβαλωματική λειτουργία της πολιτείας στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος για το οποίο τα ίδια τα πολιτικά κόμματα και οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις που το προκάλεσαν, εθελοτυφλούσαν. 

Εν όψει της επικείμενης τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση σας προτείνουμε να προβείτε στη θέσπιση μιας – κατά την άποψή μας – ριζοσπαστικής για την ελληνική πολιτική σκηνή ρύθμισης που θα αφορά στη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα ψηφοδέλτια των αυτοδιοικητικών παρατάξεων του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.

Συγκεκριμένα, με δεδομένη την de facto υφιστάμενη ανισότητα που απαντάται στα ψηφοδέλτια εις βάρος των νέων – τους οποίους οριοθετούμε ενδεικτικά έως την ηλικία των σαράντα ετών, καθώς θεωρούμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα κοινά θα πρέπει να έχουν ήδη διαγράψει μία επαγγελματική πορεία και να έχουν συμμετάσχει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία – σας προτείνουμε να θεσπίσετε ρύθμιση με την οποία να προβλέπεται ποσόστωση υπέρ των νέων στα ψηφοδέλτια των αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Τον αριθμό του ποσοστού, από τον οποίο θα διαφανεί και η σημασία που δίνετε στους νέους και στην προοπτική εξέλιξης και ανανέωσης των εκπροσώπων του λαού στις τοπικές κοινωνίες, τον αφήνουμε στην κρίση σας. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει πλέον συσταθεί η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, γεγονός που και αυτό καταδεικνύει τη θέρμη με την οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. 

Με τιμή,
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου
Άγγελος Ανανίας
Ηλίας Γ. Ζωγραφίδης
Παναγιώτης Κουνάκης».