Η προκήρυξη του πρωταθλήματος Κορασίδων

Η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου ανακοινώνει την προκήρυξη του πρωταθλήματος κορασίδων της νέας αγωνιστικής περιόδου (2017-18).

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα κορασίδων περιόδου 2017-2018 δικαιούνται συμμετοχής τα  σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν τμήματα κορασίδων. Η Τ.Ε. ενημερώνει τα σωματεία ότι οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών (παγκορασίδων).

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 14-15/10/2017 ημέρα Σάββατο ή Κυριακή. Η  κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου (κλειστό γυμναστήριο Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων των σωματείων. Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής ορίζεται η 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και  μέχρι  ώρα 12:00. Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας. Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤOΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, ένα νοτίου και ένα βορείου συγκροτήματος. Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές (δύο γύροι) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχουν στην τελική φάση (Final Four) που θα γίνει σε κλειστό γυμναστήριο  που θα ορίσει η Τ.Ε. Τα ζεύγη των ημιτελικών ορίζονται ως εξής: Α1-Β2 και Β1-Α2. Οι νικήτριες των δύο ημιτελικών αγώνων θα αγωνισθούν στον τελικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή, οι δε ηττημένες των δύο ημιτελικών στον μικρό τελικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα- συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερες των δύο παικτριών/ άρθρο 21 κανονισμών παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). Για δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.
Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :
α)Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο, τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες. Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε θα διεξαχθεί αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου.
β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο, τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους  μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται  η μεταξύ τους κατάταξη. Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα (εσωτερική) ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν λαμβάνονται  υπόψη  οι  βαθμοί από τους μεταξύ τους  αγώνες. Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (πηλίκο διαίρεσης των πόντων που σημείωσε η ομάδα  με τους πόντους που δέχτηκε) στους  μεταξύ τους αγώνες. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε  λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής σε όλους τους αγώνες του ομίλου των ομάδων που έχουν  ισοβαθμήσει από την αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες  που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότερες και πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα 12 αθλήτριες. Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των πανελληνίων πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο 12 αθλητριών που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση η οποία θα  κατατίθεται πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στη γραμματεία των αγώνων , χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική. μετακινούμενης  ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α) Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα σωματεία.  
β) Τα έξοδα διαιτησίας που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ, τα έξοδα κριτών που είναι για κάθε κριτή 8 ευρώ, καθώς και τα έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών- κριτών που ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο , καλύπτονται από τα σωματεία . 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ, που θα παρουσιάζεται στη γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα, και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ
α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  πρωταθλήματος, αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.
β) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη γραμματεία πριν  την έναρξη  του αγώνα τα παρακάτω:
1)‘ Ένα  χρονόμετρο.
2) Ένα  χρονόμετρο  24'΄.
3) Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1-5  και  δύο σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.
4) Μπλοκ φύλλου αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας.
γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  Spalding  size 6.