Ο ένας φεύγει ο άλλος έρχεται

Αναγκαίοι οι έλεγχοι που γίνονται στις επιχειρήσεις για την φοροδιαφυγή αλλά... φτάσαμε στο άλλο άκρο!

Όπως σωστά καταγγέλλει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γ. Πάππου και ο πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου κ. Ν. Μπόνης η κατάσταση φέτος έχει ξεφύγει. Φεύγει το ένα κλιμάκιο εφοριακών και έρχεται το άλλο!

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου “ Η επιχειρηματική μας κοινότητα, δεν αμφισβητεί  την αναγκαιότητα των ελέγχων στην αγορά κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Δεν καλλιεργούμε την ατιμωρησία.  Ζητούμε οι συγκεκριμένοι επιβεβλημένοι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με σχεδιασμό και συνεννόηση των διαφορετικών κλιμακίων, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα επαναλαμβανόμενων ελέγχων και αλληλοκάλυψης στις ίδιες επιχειρήσεις”